Suldal kommune mottok i dag informasjon om at ein person som ikkje er busett i Suldal, men som har vore på ei hytte i kommunen, har testa positivt for koronavirus.

Torsdag 8. april startar vaksinering av innbyggjarane i gruppe fire som er personar i aldersgruppa 65-74 år.  Kommunen vil byrje å vaksinere dei som har alvorleg underliggjande sjukdom i alder 16-64 år, og deretter aldersgruppa 65-74 år. 

Alle barn og unge i Suldal skal oppleva læring og meistring i eit trygt og inkluderande miljø kvar dag
 

Suldal kommune fekk i 2020 eit positivt netto driftsresultat på NOK 32,9 mill kroner. Dette utgjer 5,68 prosent av driftsinntektene (regulert budsjett  4,74%). Dette er lågare en tidlegare år. Resultatet er likevel godt med tanke på at sal av konsesjonskraft vart 21,3 mill kr mindre enn opprinneleg budsjett. 

Det vart i dag, 23. mars vedtatt i formannskapet å forlenga den lokale forskrifta om førebygging av koronasmitte fram til og med 6. april.

Me svært opptekne av å ikkje få smitte inn på institusjonane våre.

Suldal kommune innfører lokal forskrift frå 18. mars kl 00.00.

Ekspedisjonen ved Suldal legekontor har redusert kapasitet ut april.