Einingar og avdelingar

Einingar og avdelingar

Her finn du telefonnummer til våre einingar/avdelingar. 

Helse og velferd
Kontaktinformasjon helse og velferd
Stad/avdeling Telefon Adresse Opningstid
Legekontor 52 79 23 00 Eidsvegen 3, 4230 Sand Måndag-fredag: 08.15-15.00. NB: Telefonen er stengt mellom kl. 11.30 og 12.30.
Helsestasjon 52 79 23 10 Eidsvegen 3, 4230 Sand
Fysioterapi 52 79 23 36 Eidsvegen 3, 4230 Sand
Suldal sjukeheim, avd. Vinjarheim - langtidsavdeling 52 79 23 62 Eidsvegen 1, 4230 Sand
Suldal sjukeheim, avd. Bjødnateigen - korttidsavdeling 45 61 05 92 Eidsvegen 1, 4230 Sand
Suldal heimeteneste, heimesjukepleie (vakttelefon) 995 83 440 Bjødnateigvegen 21, 4230 Sand
Suldal heimeteneste, dagsenter demente 489 56 743 Bjødnateigvegen 21, 4230 Sand
Suldal heimeteneste, tildelingskontor og psykisk helse 52 79 23 60 Bjødnateigvegen 21, 4230 Sand Måndag til fredag kl. 08.00 - 15.00. NB: Telefonen er stengt mellom kl. 11.30 og 12.00.
Suldal heimeteneste, psykisk helse (vakttelefon) 995 83 457 Bjødnateigvegen 21, 4230 Sand
Suldal sjukeheim, Vinjarheim kjøkken 52 79 09 34 Kyrkjevegen 13, 4237 Suldalsosen
Suldal bu- og aktivitet, Nedre dalane 52 79 08 61 Nedre Dalane 55, 4230 Sand
Suldal bu- og aktivitet, Øvre dalane 52 79 08 60 Øvre Dalane 16 a - 16 b, 4230 Sand
Suldal bu- og aktivitet, Kyrkjevegen 52 79 08 66 Kyrkjevegen 27 b, Suldalsosen
Suldal bu- og aktivitet, Dagsenter 52 79 08 50 Nedre Dalane 41, 4230 Sand
Suldal bu- og aktivitet, avlastinga 488 68 369 Nedre Dalane 41, 4230 Sand
NAV Suldal 92251603 Verven 1, 4230 Sand

 

Skular
Kontaktinformasjon skular
Skule Telefon Adresse
Sand skule og SFO 52 79 08 00 Rygjatunvegen 2, 4230 Sand
Vinjar skule 52 79 09 00 Suldalsvegen 1505, 4237 Suldalsosen
Erfjord skule og SFO 52 79 08 30 Erfjordvegen 16, 4233 Erfjord
Marvik skule og SFO 52 79 08 40 Øygarden 21, 4235 Hebnes
Nesflaten oppvekstsenter skule 52 79 09 83 Skulevegen 57, 4244 Nesflaten
Jelsa oppvekstsenter skule 52 79 03 50 Økstrafjordvegen 64, 4244 Jelsa
Gullingen leirskule 52 79 08 70 Blåsjøvegen 57, 4230 Suldalsosen
Gullingen leirskule, personalrom 52 79 08 71 Blåsjøvegen 57, 4230 Suldalsosen
Introsenteret i Suldal 52 79 23 88 Rygjatunvegen 22, 4230 Sand

 

Barnehagar
Kontaktinformasjon barnehagar
Barnehage Telefon Adresse Opningstider
Sand barnehage 52 79 24 40 Avdeling Joagarden: Stegåsvegen 42, 4230 Sand. Avdeling Randåsen: Eidsvikvegen 1, 4230 Sand 07.00-16.30
Kjølvikstølen barnehage 52 79 08 90 Kjølvikstølen 2, 4235 Hebnes 07.00-16.30
Stølane barnehage 52 79 54 24 Stølane 33, 4233 Erfjord 08.00-15.30
Vinjar barnehage 52 79 09 10 Suldalsvegen 1497, 4237 Suldalsosen 07.00-16.30
Vanvik oppvekstsenter avdeling barnehage 52 79 09 79 Vanvikvegen 1665, 4209 Vanvik 07.15-16.15
Nesflaten oppvekstsenter avdeling barnehage 52 79 03 55 Skulevegen 59, 4244 Nesflaten 07.30-16.30
Jelsa oppvekstsenter avdeling barnehage 52 79 03 51 Sandane, 4234 Jelsa 07.15-16.15

 

Kultur, bad og idrett
Kontaktinformasjon bibliotek
Stad Telefon Adresse
Bibliotek Sand kulturhus 52 79 22 82 Løhaugen 1, 4230 Sand
Bibliotek Sand kulturhus (leiar) 52 79 22 83 Løhaugen 1, 4230 Sand
Suldalsosen filial 52 79 09 20 Vinjar skule, 4237 Suldalsosen
Erfjord filial 52 79 54 16 Stølane, 4233 Erfjord
Nesflaten filial 52 79 09 85 Skulevegen 57, 4244 Nesflaten
Jelsa filial 52 79 03 59 Økstrafjordvegen 64, 4234 Jelsa
Ropeidhalvøya filial 52 79 08 46 Øygarden 21, 4235 Hebnes
Kontaktinformasjon kultur
Stad Telefon Adresse
Suldal bad og idrett 52 79 24 57 Eidssjøvegen 12, 4230 Sand
Suldal kulturhus 52 79 22 90 Løhaugen 1, 4230 Sand
Suldal kulturhus - bowling 52 79 22 91 Løhaugen 1, 4230 Sand
Suldalshallen 52 79 08 25

 

Kommunekassen

Kommunekassen kan du kontakta dersom du har spørsmål til: 

  • Faktura
  • Lønn
  • Rekneskap
Kontaktinformasjon kommunekassen
Avdeling Telefonnummer Besøksadresse
Faktura 52 79 22 28 Eidsvegen 7, 4230 Sand
Lønn 52 79 22 29 Eidsvegen 7, 4230 Sand
Rekneskap 52 79 22 30 Eidsvegen 7, 4230 Sand

 

HR (personal)
Kontaktinformasjon HR personal
Avdeling Telefonnummer Besøksadresse
HR (personal) 52 79 22 24 Eidsvegen 7, 4230 Sand

 

Teknisk drift

Kontaktinformasjon til deg som har spørsmål om blant anna:

  • vatn/avlaup
  • veg/bru/kai 
  • reinhald på kommunale bygg
  • drift og vedlikehald på kommunale bygg. 
Kontaktinformasjon teknisk drift
Eining Telefonnummer
Teknisk drift 52792400
Vakttelefon vatn og avlaup 474 58 928