Kontaktinformasjon for spesialisthelsetenesta

Kontaktinformasjon for spesialisthelsetenesta

Kontaktinformasjon spesialisthelsetenesta

Kontaktinformasjon spesialisthelsetenesta
Teneste Kontaktperson Telefonnummer Adresse Postnummer Faks Vakttelefon
Tildelingskontoret 52792360 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand 52792365 47484801
Henvendingar i forbindelse med utskriving av pasientar og nedetid på PLO-meldingar 52792360 (dagtid) Bjødnateigvegen 21 4230 Sand 52792365 99583440 (kveld og helg)
Suldal heimeteneste Marte Berekvam 97515481 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
Suldal sjukeheim Siv Iren Svennes 92658885 Eidsvegen 1 4230 Sand 99583440
Vinjarheim 52790930 Kyrkjevegen 4237 Suldalsosen 40411434
Avdelingssjukepleiar i heimesjukepleie Anna Fauskanger Lunde 97767032 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
Koordinerande eining Anne Marie Torsteinbø 52792360 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand 91539924
Fysio- og ergoterapitenesta Åshild Mehus Sukka 52792336 Eidsvegen 3 4230 Sand
Rehabiliteringstilbodet i kommune Fysio/ergo: Åshild Mehus Sukka 52792336 Eidsvegen 3 4230 Sand
Ergoterapi: Åsne Tveitane. Vikar Ulf Fastesson 47519716 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
Friskliv. LMS tilbod Helene Fjellheim Midthun 45616937 Eidsvegen 3 4230 Sand
Kreftkoordinator Svanhild Løge Skålheim, kreftsjukepleiar 40418954 Eidsvegen 3 4230 Sand
Born som pårørande Alma Eyfjord Hiim 40418962 Eidsvegen 3 4230 Sand
Psykisk helse og rus Ruskonsulent: Petter Hoås 91640095
Fagleiar psykisk helse Gro Helland 90145446 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
Miljøtenesta 99583457
Kontaktinfo Avvik på tenesteavtalane Kommunalsjef Grethe Jæger Anglevik 97971600 Eidsvikvegen 7 4230 Sand
Kontaktinfo for pasientar med behov for følgjeteneste ved opphald i sjukehus Tildelingskontoret 52792360 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand 47484801
Helsestasjon 52792310 Eidsvegen 3 4230 Sand
Helse Adriaan van Ruiven 45422697 Eidsvegen 3 4230 Sand
Smitte / tbc. Kommuneoverlege / smittevernlege Harald Bjarne Hellesen 52792300 Eidsvegen 3 4230 Sand
Søknad om kommunale tenester Tildelingskontoret 52792360 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand 47484801
NAV Anne Birkeland 92251603 Verven 1 4230 Sand
Beredskapsansvarleg Ronny Mehus Rugland 95731667 Eidsvegen 7 4230 Sand