Kontaktinformasjon for spesialisthelsetenesta

Kontaktinformasjon spesialisthelsetenesta

Kontaktinformasjon spesialisthelsetenesta
Teneste Kontaktperson Telefonnummer Adresse Postnummer Faks Vakttelefon
Tildelingskontoret 52 79 23 60 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand 52792365
Henvendingar i forbindelse med utskriving av pasientar og nedetid på PLO-meldingar 52 79 23 60 (dagtid) / 995 83 440 (kveld og helg) Bjødnateigvegen 21 4230 Sand 52792365
Suldal heimeteneste Marte Berekvam 404 85 607 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand 99583440
Suldal sjukeheim Nora Thorbjørnsen 995 10 535 Eidsvegen 1 4230 Sand 99583440
Vinjarheim 52 79 09 30 / 975 15 481 Kyrkjevegen 4237 Suldalsosen
Fagansvarleg i heimesjukepleie Anna Fauskanger Lunde 977 67 032 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
Koordinerande eining Anne Marie Torsteinbø 52 79 23 60 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
Fysio- og ergoterapitenesta Åshild Mehus Sukka 52 79 23 36 Eidsvegen 3 4230 Sand
Rehabiliteringstilbodet i kommune Fysio/ergo: Åshild Mehus Sukka 52 79 23 36 Eidsvegen 3 4230 Sand
Ergoterapi: Sissel Hoftun 52 79 23 36 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
Friskliv. LMS tilbod Helene Fjellheim Midthun 52 79 23 36 Eidsvegen 3 4230 Sand
Kreftkoordinator Svanhild Løge Skålheim, kreftsjukepleiar 404 18 954 Eidsvegen 3 4230 Sand
Born som pårørande Alma Eyfjord Hiim 52 79 23 10 / 404 18 962 Eidsvegen 3 4230 Sand
Psykisk helse og rus Ruskonsulent (nav) 916 40 095
Fagleiar psykisk helse Gro Helland 901 45 446 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
Miljøtenesta 995 83 457
Kontaktinfo Avvik på tenesteavtalane Kommunalsjef Grethe Jæger Anglevik 979 71 600 Eidsvikvegen 7 4230 Sand
Kontaktinfo for pasienter med behov for følgjeteneste ved opphald i sjukehus Tildelingskontoret 52 79 23 60 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
Helsestasjon 52 79 23 10 Eidsvegen 3 4230 Sand
Helse Adriaan van Ruiven 454 22 697 Eidsvegen 3 4230 Sand
Smitte / tbc. Kommuneoverlege / smittevernlege Harald Bjarne Hellesen 52 79 23 00 Eidsvegen 3 4230 Sand
Søknad om kommunale tenester Tildelingskontoret 52 79 23 60 Bjødnateigvegen 21 4230 Sand
NAV Anne Birkeland 922 51 603 Verven 1 4230 Sand
Beredskapsansvarleg Ronny Mehus Rugland 95731667 Eidsvegen 7 4230 Sand