Viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer

Organisasjon og innbyggarkontakt tlf: 52 79 22 00

Nødnummer

Brann

Tlf: 110

Politi

Tlf: 112

Medisinsk nødhjelp

Tlf: 113

 

Lege og helsehjelp

Legekontor

Tlf: 52 79 23 00

Legevakt

Tlf: 116117

Jordmor

Tlf: 52 79 23 10

Jordmor vakt

Tlf: 116117

Heimesjukepleie vakt

Tlf: 99 58 34 40

Psykisk helse vakt

Tlf: 99 58 34 57

Barnevernsvakt

Tlf: 469 42 992

Tannlege

Sand tannklinikk 

Tlf: 527 89 900

Tannlege Christiane Elmies(privat)

Tlf: 527 96 000

Tannlegevakt

Tannlegevakt Haugesund

Tlf: 901 29 600

Opningstid: Laurdag, søndag og heilagdag kl. 13.00-17.00. Telefon er betent frå kl. 13.00-16.30. 

Andre vakttelefonar

Brann Suldal

Tlf: 40 40 63 20

Vatn og avløp

Tlf: 47 45 89 28

Straum(Haugaland Kraft driftssentral)

Tlf: 987 05 271

Andre telefonnummer

Krisesenter Vest IKS

Tlf: 52 72 98 84

Alarmtelefon for barn- og unge

Tlf:  116 111

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Tlf: 800 57 000

Demenslinje

Tlf: 23 12 00 40

Giftinformasjon

Tlf: 22 59 13 00

Nav

Tlf: 55 55 33 33

Mattilsynet

Tlf: 22 40 00 00

Veterinær

Tlf: 52 79 71 55 (vakttelefon heile døgnet)

Veterinærkontoret i Suldal har ope mån. - fre. kl 08.00 - 10.00

Veterinærvakt for smådyr

Tlf. 820 90 020

Veterinærvakt for smådyr på Haugalandet har ope kl.16.00 - 08.00.

Viltpåkjørsel

Tlf: 02800

Hjartestartarar

Me anbefaler deg også å laste ned 113-appen frå Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 

Registrera hjartestartar

Suldal Røde Kors driftar dei alle fleste hjartestartarane i Suldal. Har du ein hjartestartar du ønskjer å registrera i Hjartestartarregisteret? Det kan du gjera på denne sida.