Oversikt over tilsette


Administrasjonsstab

Ansatte i avdelingen Administrasjonsstab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
-
-
Kommunalsjef - Helse 52 79 22 72
Grethe Jæger Anglevik
52 79 22 47
-
- 52 79 23 81 984 94 300
Kommunalleder 52 79 22 81 982 86 872
52 79 22 23
404 06 312
52 79 22 41 954 10 318
-
52 79 22 43
52 79 22 22 412 66 217
52 79 22 38
Sentralbord 52 79 22 00

 


Ekspedisjonstid:
Måndag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Sentralbord:
Måndag - fredag kl.08.30 - 15.00

Suldal Kommune
920 17 986
-
52 79 22 04
52 79 22 02 913 79 139
52 79 22 49 488 91 669
-
52 79 22 53
Rådgjevar 52 79 22 78
52 79 22 00
52 79 23 37
Rådgjevar Økonomi 52 79 22 33
52 79 22 16
52 79 22 37
52 79 22 24 996 17 776
52 79 22 00
52 79 22 46
-
Leiar 52 79 22 03 414 24 085
Rådmann 52 79 22 21 950 51 159
52 79 22 39

Barnehagestyrarar

Ansatte i avdelingen Barnehagestyrarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar Vanvik Oppvekstsenter 52 79 42 13
Einingsleiar Nesflaten oppvekstsenter 52 79 47 43
Fagleiar - Sand barnehage 52 79 09 90

BUT

Ansatte i avdelingen BUT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
52 79 22 67 488 66 856
52 79 22 60 404 18 969
932 63 212
52 79 22 55 459 78 607
52 79 22 77 907 79 616
52 79 22 62 459 78 608
52 79 22 61 482 43 767
52 79 22 51 404 12 641
52 79 22 44 915 74 334
52 79 22 59 474 60 790
52 79 22 59 474 60 790
52 79 22 64 404 35 556

Fellestenestene

Ansatte i avdelingen Fellestenestene
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomi 52 79 22 32 970 90 879
Leiar Introduksjonstenesta 52 79 22 18 488 92 276

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Forvalting av helse- og omsorgstenester 52 79 23 60
Bestillarkontoret
52 79 09 60
Jelsa bu- og omsorgssenter
52 79 09 30
Vinjar bu- og omsorgssenter
Fysioterapeut / Friskliv 52 79 23 40
Helene  Fjellheim Midthun
Jordmor 52 79 23 13
Kommuneoverlege 52 79 23 15
Ergoterapeut 52 79 23 74
Bestillarkontoret 52 79 23 60
Suldal kommune
Kreftsjukepleiar 52 79 23 17
Barne- og familierettleiar 52 79 23 14
Ergoterapeut 52 79 23 36
Einingsleiar - Helse 52 79 23 18
Helsesøster 52 79 23 12 404 06 317
Avdelingsleiar somatisk 52 79 23 77
Einingsleiar Legekontoret 52 79 23 01 952 86 819
Avdelingsleiar demens 52 79 23 70
Avdelingsleiar fysioterapi 52 79 23 36 489 97 096
Åshild Sukka Mehus
Einingsleiar sjukeheimen 52 79 23 89
Fysioterapeut 52 79 23 34

Kommunale bygg

Ansatte i avdelingen Kommunale bygg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Brannsjef 52 79 24 11 404 14 832
52 79 24 10
Einingsleiar - Bygdeutvikling 52 79 24 01 404 10 713
Byggjesaker 52 79 24 16
52 79 24 31 916 02 078
52 79 24 20 482 58 590
Einingsleiar - Driftsavdeling 52 79 24 12
52 79 24 12 404 06 327
Avd.leiar - Vatn og avlaup 52 79 24 28 410 66 962
52 79 24 23 404 18 970
404 06 315
52 79 24 26 412 77 562

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 52 79 22 83
Reinhaldsoperatør
52 79 22 82
52 79 22 94
Kulturhusleiar 52 79 22 94
Kultursjef 52 79 22 68 992 93 914
52 79 22 93 404 06 308
52 79 22 73 971 16 878
52 79 22 92
52 79 22 92
Inspektør - Kulturskulen 52 79 24 41
Vikar - Reinhald

Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 52 79 22 01 414 73 037
Gerd Helen Bø
Ordfører 52 79 22 78 414 73 037
varaordførar 52 79 22 36 977 57 849
Leiar levekårsutvalet
Leiar LMT

Sand bu- og omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Sand bu- og omsorgssenter
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
52 79 03 42
-
Fagansvarleg - Psykisk Helse 52 79 23 52
52 79 23 52 489 56 743
52 79 08 60
52 79 23 53 474 57 571
52 79 23 62
52 79 23 20
52 79 23 36 489 97 096
52 79 23 41
Einingsleiar 52 79 23 64 404 85 607
52 79 23 60
52 79 23 61
-
52 79 23 80 404 06 306
404 06 338 404 06 338

Skule

Ansatte i avdelingen Skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 52 79 09 83
Einingsleiar - Marvik skule 52 79 08 41
Einingsleiar 52 79 42 13
Kommunalsjef, fungerande leiar Nesflaten oppvekstsenter 52 79 22 81 982 86 872
52 79 08 01
Einingsleiar/rektor Vinjar skule 52 79 09 00 996 36 937
52 79 08 70 980 69 201
52 79 23 23
Einingsleiar 52 79 22 18
52 79 08 31
Einingsleiar - Jelsa Oppvekstsenter 52 79 03 52