Oversikt over tilsette


Administrasjonen

Ansatte i avdelingen Administrasjonen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef - Helse 52 79 22 72
Grethe Jæger Anglevik
Rådgjevar oppvekst 52 79 23 81 984 94 300
Elisabeth Bjørkhaug
Kommunalsjef oppvekst 52 79 22 81 982 86 672
Nils Erik Eide
404 06 312
SLT koordinator 52 79 22 73 971 16 878
Sentralbord 52 79 22 00

 


Ekspedisjonstid:
Måndag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Sentralbord:
Måndag - fredag kl.08.30 - 15.00

Suldal Kommune
Utbyggingssjef 52 79 22 02 913 79 139
Rådgjevar 52 79 22 78
Fung. Barnehagefagleg rådgjevar 52 79 23 81 977 55 302
Rådmann 52 79 22 21 950 51 159
Øyvind  Valen

Barnehagestyrarar

Ansatte i avdelingen Barnehagestyrarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar Vanvik Oppvekstsenter 52 79 42 13
Einingsleiar - Stølane Barnehage 52 79 54 24
Einingsleiar Nesflaten oppvekstsenter 52 79 47 43
Fagleiar - Sand barnehage 52 79 09 90
Einingsleiar - Kjølvikstølen Barnehage 52 79 57 10
Einingsleiar - Sand Barnehage 52 79 24 70

Stegåsvegen 42, 4230 Sand

Einingsleiar Jelsa Oppvekstsenter 52 79 03 52
Einingsleiar - Vinjar Barnehage 52 79 09 10

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
52 79 22 67
52 79 22 51 404 12 641
52 79 22 60 404 18 969
52 79 22 59 474 60 790
Barnevernsleiar 52 79 22 64 404 35 556

Fellestenestene

Ansatte i avdelingen Fellestenestene
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunekasserar 52 79 22 41 924 10 318
412 66 217
Økonomi 52 79 22 32 970 90 879
Leiar Introduksjonstenesta 52 79 22 18 488 92 276
Løns- og personalsjef 52 79 22 24 996 17 776
Leiar servicetorget 414 24 085

Heimetenesta

Ansatte i avdelingen Heimetenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagansvarleg - Psykisk Helse 52 79 23 52
Einingsleiar 52 79 09 31 454 25 751
Einingsleiar 52 79 23 64 404 85 607

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Forvalting av helse- og omsorgstenester 52 79 23 60
Bestillarkontoret
52 79 09 60
Jelsa bu- og omsorgssenter
52 79 09 30
Vinjar bu- og omsorgssenter
Fysioterapeut / Friskliv 52 79 23 40
Helene  Fjellheim Midthun
Jordmor 52 79 23 13
Kommuneoverlege 52 79 23 15
Ergoterapeut 52 79 23 74
Bestillarkontoret 52 79 23 60
Suldal kommune
Legekontoret 52 79 23 00
Suldal Kommune
Kreftsjukepleiar 52 79 23 17
Barne- og familierettleiar 52 79 23 14
Ergoterapeut 52 79 23 74 459 78 200
Einingsleiar - Helse 52 79 23 18
Helsesøster 52 79 23 12 404 06 317
Avdelingsleiar somatisk 52 79 23 77
Einingsleiar 404 06 333 404 06 333
Einingsleiar Legekontoret 52 79 23 01 952 86 819
Avdelingsleiar demens 52 79 23 70
Avdelingsleiar fysioterapi 52 79 23 36 489 97 096
Åshild Sukka Mehus
Einingsleiar sjukeheimen 52 79 23 89
Fysioterapeut 52 79 23 34

KB og BY

Ansatte i avdelingen KB og BY
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Brannsjef 52 79 24 11 404 14 832
52 79 24 10
Einingsleiar - Bygdeutvikling 52 79 24 01 404 10 713
Byggjesaker 52 79 24 16
Einingsleiar - Bygg og eigedom 52 79 24 31 916 02 078
Einingsleiar - Driftsavdeling 52 79 24 12
Avd.leiar - Vatn og avlaup 52 79 24 28 410 66 962
Brannmeister 404 06 315

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 52 79 22 83
52 79 22 82
Kulturhusleiar 52 79 22 94
992 93 914
Aud Marit Hauge
52 79 22 92
Inspektør - Kulturskulen 52 79 24 41

Politikarar

Ansatte i avdelingen Politikarar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 52 79 22 01 414 73 037
Gerd Helen Bø
varaordførar 52 79 22 36 977 57 849
Leiar levekårsutvalet
Leiar LMT

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
PP-rådgjevar 52 79 22 62
Leksolog 52 79 22 61
Einingsleiar - PPT 52 79 22 44
52 79 22 55
Einingsleiar PPT 52 79 22 71 404 18 977

Skule

Ansatte i avdelingen Skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar - Vanvik oppvekstsenter 52 79 42 13
Rådgjevar oppvekst 52 79 23 81 984 94 300
Elisabeth Bjørkhaug
Einingsleiar - Marvik skule 52 79 08 41
Kommunalsjef, fungerande leiar Nesflaten oppvekstsenter 52 79 22 81 982 86 872
Einingsleiar/rektor Vinjar skule 52 79 09 00
Einingsleiar - Gullingen leirskule 52 79 08 70
Einingsleiar - Sand skule 52 79 08 01
Einingsleiar - Erfjord skule 52 79 08 31
Einingsleiar - Introsenteret 52 79 22 18
Einingsleiar - Jelsa Oppvekstsenter 52 79 03 52