Oversikt over tilsette


Administrasjonsstab

Ansatte i avdelingen Administrasjonsstab
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef - Helse 52 79 22 72
Grethe Jæger Anglevik
Kommunalsjef 52 79 22 05 416 92 867
404 06 312
Sentralbord 52 79 22 00

 


Ekspedisjonstid:
Måndag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Sentralbord:
Måndag - fredag kl.08.30 - 15.00

Suldal Kommune

BUT

Ansatte i avdelingen BUT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
52 79 22 59 474 60 790

Fellestenestene

Ansatte i avdelingen Fellestenestene
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomi 52 79 22 32 970 90 879
Leiar Introduksjonstenesta 52 79 22 18 488 92 276

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Forvalting av helse- og omsorgstenester 52 79 23 60
Bestillarkontoret
52 79 09 60
Jelsa bu- og omsorgssenter
52 79 09 30
Vinjar bu- og omsorgssenter
Fysioterapeut / Friskliv 52 79 23 40
Helene  Fjellheim Midthun
Jordmor 52 79 23 13
Kommuneoverlege 52 79 23 15
Ergoterapeut 52 79 23 74
Bestillarkontoret 52 79 23 60
Suldal kommune
Kreftsjukepleiar 52 79 23 17
Barne- og familierettleiar 52 79 23 14
Ergoterapeut 52 79 23 36
Einingsleiar - Helse 52 79 23 18
Helsesøster 52 79 23 12 404 06 317
Avdelingsleiar fysioterapi 52 79 23 36 489 97 096
Åshild Sukka Mehus
Fysioterapeut 52 79 23 34

Kommunale bygg

Ansatte i avdelingen Kommunale bygg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Brannsjef 52 79 24 11 404 14 832
52 79 24 10
Einingsleiar - Bygdeutvikling 52 79 24 01 404 10 713
Byggjesaker 52 79 24 16
Einingsleiar - Driftsavdeling 52 79 24 12
Avd.leiar - Vatn og avlaup 52 79 24 28 410 66 962

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Biblioteksjef 52 79 22 83
52 79 22 82
Kulturhusleiar 52 79 22 94
Kultur- og fritidskonsulent 52 79 22 92
Inspektør - Kulturskulen 52 79 24 41

Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 52 79 22 01 414 73 037
Gerd Helen Bø
varaordførar 52 79 22 36 977 57 849
Leiar levekårsutvalet
Leiar LMT

Sand bu- og omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Sand bu- og omsorgssenter
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagansvarleg - Psykisk Helse 52 79 23 52

Servicetorget

Ansatte i avdelingen Servicetorget
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
52 79 22 00
Konsulent 52 79 22 36
Konsulent 52 79 23 46
Konsulent 52 79 23 20
Einingsleiar 52 79 22 03 414 24 085

Sjukeheimen

Ansatte i avdelingen Sjukeheimen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar somatisk 52 79 23 77
Avdelingsleiar demens 52 79 23 70
Einingsleiar sjukeheimen 52 79 23 89

Skule

Ansatte i avdelingen Skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar 52 79 09 83
Einingsleiar - Marvik skule 52 79 08 41
Einingsleiar 52 79 42 13
52 79 08 01
Einingsleiar/rektor Vinjar skule 52 79 09 00 996 36 937
Einingsleiar 52 79 22 18
52 79 08 31
Einingsleiar - Jelsa Oppvekstsenter 52 79 03 52