Aktuelt frå Suldal

 • 05.07.2019 Filmkonkurranse - Det gode liv i Suldal
  Me ønskjer å få folk til å kjenna på godfølelsen når dei tenkjer på Suldal, difor jaktar me på di historie, den som kan gi eit lite blikk inn i korleis livet kan vera her - det gode livet i Suldal.
 • 03.07.2019 Trailervelt Kvilldalsvegen - kommunal beredskap
  Fredag 28.juni velta ein stor trafo-transport på veg mot Kvilldal. Vegen er opna for små køyretøy, men det kan ta tid før vegen blir opna for fri ferdsel. Her kjem informasjon om kommunal beredskap...
 • 26.06.2019 Bom Blåsjøvegen
  Suldal kommune startar med innkrevjing av bompenger på Blåsjøvegen frå og med 26.06.2019. Dette er ein automatisk bom med kortautomat.
 • 24.06.2019 Opningstider Legekontor og kommunehus sommar 2019
  I sommar er det nokre endringar i opningstida hjå legekontoret og på kommunehuset.

Aktivitetskalender