Aktuelt frå Suldal

 • 04.10.2022 Byggeklare bustadtomter for sal
  No legg Suldal kommune ut tomter for sal i dei ferske bustadfelta Klypetjørn på Suldalsosen og Skjerahaug i Erfjord.
 • 29.09.2022 Informasjon om straumstøtteordningar
  Kommunestyret i Suldal vedtok 21.september to ulike kommunale ordningar for straumstøtte. Administrasjonen følgjer no opp vedtaket og arbeidar med å etablera eit godt og effektivt system for deg...
 • 29.09.2022 Utlysing av kulturpris og kulturstipend
  Innan 20.oktober kan du melda kandidatar til Suldal kommune sin kulturpris og søkja kulturstipend.
 • 23.09.2022 Søknad til straumstøtteordningar
  Kommunestyret har vedteke ulike ordningar for straumstøtte i Suldal kommune. Det gjeld både kontantstøtte til straum og støtte til energieffektiviserande tiltak.

Aktivitetskalender