Aktuelt frå Suldal

 • 18.05.2018 Velkomen til vår nye heimeside!
  Me er glade for å kunne visa deg den nye heimesida vår! Me håpar du vil like sida like godt som me gjer, og at du raskt finn informasjonen du er på leit etter. Innhold og design er nytt, og sida er...
 • 18.05.2018 Studentstipend
  Suldal kommune tilbyr stipend til sjukepleiar-, barnehagelærar-, og medisinstudentar
 • 18.05.2018 Kunngjering av vedteken detaljplan for Kjølvikstølen
  Suldal kommune har i kommunestyremøte den 22.03.18, sak 011/18 godkjent med heimel i § 12-12 i plan- og bygninslova framlegg til detaljplan på gnr.116 bnr.1 m.fl.,Kjølvikstølen.hyttefelt_planid...
 • 14.05.2018 Ordføraren
  Kalender veke 20

Aktivitetskalender