Torsdag 8. april startar vaksinering av innbyggjarane i gruppe fire som er personar i aldersgruppa 65-74 år.  Kommunen vil byrje å vaksinere dei som har alvorleg underliggjande sjukdom i alder 16-64 år, og deretter aldersgruppa 65-74 år. 

Alle barn og unge i Suldal skal oppleva læring og meistring i eit trygt og inkluderande miljø kvar dag
 

Suldal kommune fekk i 2020 eit positivt netto driftsresultat på NOK 32,9 mill kroner. Dette utgjer 5,68 prosent av driftsinntektene (regulert budsjett  4,74%). Dette er lågare en tidlegare år. Resultatet er likevel godt med tanke på at sal av konsesjonskraft vart 21,3 mill kr mindre enn opprinneleg budsjett. 

Det vart i dag, 23. mars vedtatt i formannskapet å forlenga den lokale forskrifta om førebygging av koronasmitte fram til og med 6. april.

Me svært opptekne av å ikkje få smitte inn på institusjonane våre.

Suldal kommune innfører lokal forskrift frå 18. mars kl 00.00.

Ekspedisjonen ved Suldal legekontor har redusert kapasitet ut april.

Haugalandet har ein situasjon med stor smitte og strenge tiltak.