Suldal kommune mottok i dag 04. januar informasjon om at ein person busett i kommunen har testa positivt på koronavirus. Vedkomande hadde symptom på sjukdommen, og er no isolert.

For å få tilbake kontrollen på smittespreiinga av koronaviruset i Noreg, blir det innført nye nasjonale tiltak frå og med måndag 4. januar. Tiltaka vil i første omgang gjelde i 14 dagar frå og med 4. januar til og med 18. januar.

Suldal har fått melding om at me får 10 dosar med vaksinasjon i første leveranse, som blir levert 6. januar. 

Kommunen vil følgje prioriteringsrettleiaren frå FHI, og vil starte vaksinasjonen 7. januar på Suldal sjukeheim.
Me vil ta kontakt når det er din tur og ber deg tenke gjennom om du ønskjer å få sett vaksina på førehand. Vaksina er gratis. 

Det er kun tillatt å nytta fyrverkeri nyttårsaften i tidsrommet mellom kl 18.00 den 31. desember og kl 02.00 den 1. januar. Fyrverkeri kan sendast opp dei fleste stader, men me oppmodar til å ta omsyn til mennesker, dyr og bygningar/køyretøy. På Sand er det eit forbodsområde for bruk av fyrverkeri som du kan sjå i kartet under.

Gode sambygdingar!

Nå nærmar det seg jul, den verste julestria er bak oss og me ser fram til ei fredeleg julehelg.
Året me har bak oss har vore heilt spesielt, eit år me seint vil gløyma. Me har alle fått kjenna på saknet av det sosiale fellesskapet, det å kunne møtast og å gå på besøk til kvarandre. 

Kommunestyret i Suldal vedtok i møte 15.12.20 å legge Framlegg til planprogram – kommuneplan 2020-2030 ut til offentleg ettersyn.

Leikeplassen på Einersneset er no ferdig og klar for leik! Som de ser på bileta, er denne i same utformingsdrakt som leikeplassen ved Meieriet. Det er kjekt at me no har to gode treffstader for born, i kvar sin ende av Gata på Sand. Me håpar leikeplassen vil bli tatt vel i mot av våre yngste innbyggjarar.

Etter 1 år i drift med over 45 000 besøkande gjester vart Suldal Bad i dag tildelt sertifiseringa "Miljøfyrtårn".