Me er glade for å kunna ønskja hjarteleg velkomne til oss! Suldal sjukeheim og Vinjar bu og omsorgssenter følgjer Folkehelseinstituttet sine retningslinjer, og opnar no meir opp for besøk i samsvar med deira råd.

Suldal kommune har skrive intensjonsavtale om å kjøpa  1740 dekar heieområde ved Gullingen av Jorunn og Sverre Herabakka. I arealet som det no er gjort ein avtale, om ligg det fleire viktige skiløyper og turløyper som er mykje nytta, og området grenser til andre område som kommunen eig frå før. 

Ungdom i alderen 16 – 20 år busett i kommunane knytta til SVR

Kommunestyremøtet i dag 19.mai foregår på Ryfylke fjordhotel, og blir streama på facebook. 

Her kan du sjå helsing frå ordførar, gudsteneste, glimt frå barnehage og skule og talar frå grendene våre.

Som ein del av arbeidet med oppfølging av vassforskrifta har Rådgivende biologer på oppdrag frå Ryfylke vassområde undersøkt 23 bekker/vassdrag i indre Ryfylke og kome med forslag til tiltak. Rapporten blir presentert i eit ope digitalt møte 19.mai.

Kommunen understreker at det er nasjonale retningslinjer og forskrift som gjeld.

Informasjon frå Statnett