Me går inn i maidagar med fri og, og russetid. Suldal kommune vil difor minne om korleis ein som russ kan feire høgtida på ein trygg måte.

Nå blir det kjeldesortering i Suldal! Det betyr at alle husstandar skal ha 4 avfallsdunkar.

Grunna smitteverntiltak er dagens kommunestyremøte på Ryfylke fjordhotel.
Her kan me ikkje sende ordinært kommunestyretv, og direktesending frå møte er difor lagt til facebook.

Kommunen fekk 15.04.21 tilsegn om kr. 404.000 i nye kompensasjonsmidlar frå Staten.

Denne veka er det sett 112 vaksiner i Suldal. 57 har fått første dose, og 55 har fått andre dose og er no fullvaksinerte.

Båtforeningar, velforeningar, kommunar og privatpersonar vert oppfordra til å tinga henting av gamle båtar. I år hentas båtane gratis med støtte frå Handelens Miljøfond.

Regjeringa har kome med råd og tilrådingar for feiringa av nasjonaldagen. Pandemien vil prega feiringa av Noregs nasjonaldag også i år.

Personar og organisasjonar med org. nummer kan søkje om tilskot i UKL Suldal.