Sanne-som-oss-IN-Dagbladet

Tysdag 28.mars, kl.19.00 er det klart for teaterstykket: SÅNNE SOM OSS. Det er Haugesund teater som er på turne med ei førestilling dei har hausta gode kritikkar for. Sjølvaste Dagbladet trilla ein femmer på terningen sin! Kjenner du naben din? Ville du lånt vekk bilen din? Eller gebisset? Kvifor likar vi berre nokre av naboane våre? Gjennom diskusjonane over tujahekken om kommune-samanslåing og naboskap i global samanhang får vi ei førestilling om korleis vi definerer kven som er "oss" og kven som er dei "andre"

http://www.dagbladet.no/kultur/muntert-saert-og-menneskelig-skildres-naboskapets-gleder-og-sorger/67405705

Brattlandsdalen på strekning Sand - Røldal har vore stengt på grunn av fare for ras, men er no opna inntil vidare. Oppdatert informasjon på vegvesen.no

NVE har sendt ut varsel om snøskredfare - faregrad 4 som er nest høgaste nivå - for tysdag 21. mars 2017.

Frå februar 2017 mottar du post frå Suldal kommune i di digitale postkasse. Her kan du lesa meir om korleis du opprettar digital postkasse frå Digipost eller e-Boks på www.norge.no.

LMT-utvalet vedtok i sak 020/17 å leggje «Forskrift om bandtvang på hund, Suldal kommune (PDF, 419 kB)» ut på høyring.
Kommunen si mynde til å innføre slik forskrift er heimla i Hundelova av 4. juli 2003 nr. 74.

Suldal kommune er oppmoda til å innføre forskrift om bandtvang etter uheldige hendingar med laushund som jagar sau på beite.
Utvida bandtid er føreslått i heile kommunen der det går sau på beite frå 20. august til 31. oktober.

 

 

Ryfylkedagane 2017

Ryfylkedagane 2017 er ekstra viktige i år. Me håpar DU har ein god aktivitet som set Suldal på kartet denne helga. Kom med innspel så får du plass i programmet.
2017 vil det bli ein annleis marknadsdag på Sand, men likevel vel så trivelege. Standplassane vil bli fordelt ut i frå prosessen i utbygginga i Sand sentrum.
Ynskjer du standplass på Marknadsdagen på Sand 3. juni?
Alle stands har opningstid frå 10.00 til 1600. Vi vil prioritera standplass og aktivitetar frå Ryfylke.
Lag og foreiningar som ynskjer å forhalda seg til opningstida og retningslinjer vil få fri standplass.

For meir informasjon kontakt Ryfylkedagskomiteen v/ Marit Larsen på telefon 52790613/ 90684861 eller sentrum@suldalvekst.no

Frist for innspel er 1. april og påmelding som utstillar er 7.april.

Bli med på festdagar du og !

 

Lomheim1

Sylfest Lomheim er attende og denne gongen tek han for seg sjumilsstega i utviklinga av språket vårt, frå 1814 til 2114. Kva har skjedd og kva trur vi vil skje framover. Kva språk snakkar vi i 2114?

Legg merke til at dette er eit foredrag som er på dagtid og det er på Kulturhuset

Innkalling og sakliste finn du her
 

 

Fann du det du leita etter?