Det skal for 2018 delast ut midlar frå Legat til sosiale føremål og Utdanningslegat i Suldal kommune. Søknaden skal skrivast på søknadsskjema som du finn på www.suldal.net eller i servicetorget på Kommunehuset, tlf. 52 79 22 00.

Søknadsfrist er 31.12.2017.

Midlane vert delt ut våren 2018.

Kalender veke 46

har møte tysdag 14.november kl. 19.00 på kommunehuset.

Det er oppretta ein avtale om vertskommunesamarbeid for kontroll av kommunale sals- og skjenkebevillingar mellom kommunene Bokn, Etne, Karmøy, Haugesund, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Vindafjord og Hjelmeland.

Kommunestyre handsama forslag til forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheimen eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester, kriterier og ventelister, 17.10.17. Det vart gjort følgjande vedtak i k-sak 069/17:

Kommunestyret har handsama saka om bandtvang 17.10.17. Det vart gjort følgjande vedtak i k-sak 068/17:

 

har møte på Jelsa bu og omsorgssenter, onsdag 8. november 2017, kl 1900

Introsenteret i Suldal arrangerer Norskprøven. Hausten 2017 blir prøven arrangert på følgjande datoar:

Skriftleg prøve:     måndag 27. november

Munnleg prøve:    måndag 4. desember

Rådmannen la torsdag kveld (2. nov.) fram sitt forslag for kommunestyret.

Forslaget kan du lesa her:

 

Den politiske handsaminga av dette vil starta i veke 47

Rådmannen sitt forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan med handlingsprogram for 2018-2021 vert presentert for kommunestyret torsdag 2. november 2017 kl 16.00 i kommunestyresalen.

Fann du det du leita etter?