Arbeid for god dyrehelse og dyrevelferd i Rogaland arrangerer ope stormøte 10. og 11. mai.

For tida er det særs tørt i regionen. Det er sendt farevarsel på oransje nivå for Vestlandet. 

Statkraft meldar om spyleflaum i Suldalslågen frå 25. - 30.april.

Kommunestyret i Suldal har vedteke ei kommunal tilskotsordning for lokale verksemder råka av auka utgifter grunna høge straumprisar. No er det ope for søknad om tilskot.

I dette arbeidet skal heile kommunen og alle tenesteområda våre med. Suldal skal ta i mot 90 flyktningar, men det endelege talet er usikkert.