Sikkert og enkelt: Suldal kommune sender digital post til innbyggarar og næringsliv.

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil me med dette informere om at Omega Areal as på vegne av Suldal kommune skal utarbeide forslag til reguleringsplan for Randåsen - Klypa på Sand i Suldal kommune. Planområdet går fram av vedlagte kart. Varsel om oppstart er lagt ut på heimesida til Suldal kommune og Omega Areal as.

Det er varsla ekstremver med høg vasstand natt til onsdag 15. januar. Vasstanden som er varsla kan erfaringsmessig føre til skade på bygg og infrastruktur.

Vedtatt i kommunestyret 12.12.19

Frå og med 2020 vil det vere forbode å bruke oljefyring til oppvarming av bustad. Hensikta er å redusera utslepp av klimagassar.

Informasjon om opningstid ved Suldal legekontor i desember

Formannskapet vedtok i møte 21-22. november følgjande innstilling til kommunestyret i sak 63/19. Budsjettdokumenta vert endeleg vedtatt i kommunestyre 12.12.19.