kan yta økonomisk stønad til tiltak som fremjar næringslivet i distriktet som vert berørt av Røldal - Suldal Kraft A/S si utbygging.

Tid: måndag 22. januar kl. 19.00.

Stad: Biblioteket Nesflaten skule

Kurset vil bygge på ICDP (International Child Development Program) som er eit  internasjonalt verktøy med fokus på å styrke foreldrerolla og samhandling med barnet.

Nye retningsliner i 2018

Kalender veke 3

Av og til sender kommunen ut felles sms med informasjon til innbyggjarane, dette dersom det er behov for å varsla innbyggjarar med felles informasjon.

Rv. 13 Lovraeide - Rødsliane vert stengt i 7 timar natt til fredag. Det gjeld i tidsrommet 11.01.18 kl 22.00 til 12.01.18 kl 05.00. Årsaka er sprenging. Meir informasjon finn du på Statens vegvesen.

checklist-1402461_960_720

Har du fem minutter til overs? I år skal me gjer heimesida betre og treng di hjelp. Då sett me stor pris på om du vil svare på denne undersøkinga.

Fann du det du leita etter?