No legg Suldal kommune ut tomter for sal i dei ferske bustadfelta Klypetjørn på Suldalsosen og Skjerahaug i Erfjord. 

Energi

Kommunestyret i Suldal vedtok 21.september to ulike kommunale ordningar for straumstøtte.

Administrasjonen følgjer no opp vedtaket og arbeidar med å etablera eit godt og effektivt system for deg som ønskjer å søka. 

Innan 20.oktober kan du melda kandidatar til Suldal kommune sin kulturpris og søkja kulturstipend.

Kommunestyret har vedteke ulike ordningar for straumstøtte i Suldal kommune.

Det gjeld både kontantstøtte til straum og støtte til energieffektiviserande tiltak. 

 

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler no ny dose med koronavaksine i haust til: 

Tysdag 27. september går Suldal kommune over til mobilt sentralbord og fleire av våre tilsette får nye telefonnummer. 
Målet vårt er at du skal få tak i oss når du treng oss, og me vonar overgangen til den nye løysinga vil gå føre seg utan nedetid på systema våre.

For tida vurderer Suldal kommune ulike støtteordningar for straum og energieffektiviserande tiltak. Det er forståeleg nok spennande tider og eit stort engasjement rundt dette. 

Kommunen har satt av tilskotsmidlar for å kunne merke, skilte og elles legge til rette for gode turstiar og skiløyper rundt om i kommunen. Hensikta er å stimulere til fysisk aktivitet for fastbuande, men og for å gi gode tilbod til tilreisande.