Fredag 20.11 vart rundt 60 elevar frå Sauda vgs testa for koronavirus.

Det er framleis ikkje noko som tyder på høgt smittetrykk i Suldal, men det kan sjå ut som om det er aukande. Me er særleg opptatt av å unngå smitte inn i husa våre som har heildøgns omsorg; Sjukeheimen, Vinjarheim og Suldal bu og aktivitet.

Situasjonen knytta til smittetilfella i relasjon til Sauda vgs er nå meir oversiktleg.

Vassføring til Suldalslågen blir oppregulert ein periode på grunn av tilsigsprognose/flaumvarsel

Ein person i Suldal Kommune har testa positivt på covid-19 i går, 18. november. Vedkommande har tilknyting til Sauda vgs, men smittekjelda er ikkje avklart enno.

Ein person i Suldal kommune har i dag 18.november testa positivt for korona.

Kommunen har oppretta eigen koronatelefon for effektiv kontakt med innbyggarane i Suldal. 

12. og 13. november gjennomførte legekontoret ein massevaksinasjon med influensa og pneumokokkvaksine. Frivillige og Raude kors bidro til at dette vart ei vellukka vaksinering, og det var 350 innom desse to dagane.

Det er eit utbrot av skabb ved ToppVolley Norge på Sand. Me set no i verk tiltak på skulen for å bli kvitt skabbmidden, hindra resmitte og vidare utbreiing av smitte. Smittesporinga er no avslutta og tyder på at ingen utanom Topp Volley-miljøet er smitta som følgje av dette utbrotet. Me ber likevel alle å ta kontakt med Suldal legekontor dersom du mistenker at du har fått smitte av skabb.