Stortinget har sett av 600 millionar til å styrka kommunale næringsfond grunna covid-19 utbrotet. Suldal har fått tildelt 763 000 kr av desse. Midlane skal bidra til auka aktivitet, sysselsetjing og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensial.

Fredag 26.juni vart det påvist eit tilfelle av koronamitte i Suldal kommune.

0 Kommentarer

Suldal kommune har i møte den 23.06.2020 sak 034/20 gjort vedtak med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 om å godkjenne detaljplan for næringsområde ved Tysingvatnet på gnr.155 bnr.8 m.fl.

 

Føremålet med detaljplanen er å legge til rette for nye næringstomter i området.

Saksdokumenta finn du her;

201801_Detaljplan for næringsområde ved Tysingvatnet gnr. 155 bnr. 8 m.fl. (PDF, 809 kB)

201801_Detaljplan Tysingvatnet_Føresegner (PDF, 165 kB)

201801_Detaljplan Tysingvatnet - plankart (PDF, 892 kB)

201801_Detaljplan Tysingvatnet- ROS analyse (PDF, 4 MB)

201801_Detaljplan Tysingvatnet- Planskildring (PDF, 5 MB)

Suldal kommune har fått seks nye el-syklar med støtte i frå Miljødirektoratet.

0 Kommentarer

Ein flott gjeng med 10. klassingar frå Sand skule gjorde ein ekstra innsats før dei tok ferie og rydda store mengder søppel. Det var og mange andre dyktige elevar frå ulike suldalsskular som gjorde ein ekstra innsats for miljøet og tok seg ein strandryddedag. Hold Norge Reint holdt ryddeutstyr, Suldal kommune ordna transport og Ryfylke Friluftsråd henta søppelet.
Kanskje vil du også rydde? 

0 Kommentarer

Fredag 26.juni vart det påvist eit tilfelle av koronamitte i Suldal kommune.

Kommunen starta straks smittesporing og kartlegging av nærkontaktar. Personen som har fått påvist smitte har vore på reise, og det er lite sannsynleg at smitten kjem frå Suldal. Vedkommande har hatt lite kontakt med andre etter retur til kommunen, og personane vedkommande har vore i kontakt med vert følgt opp av helsepersonel. 

Kommunestyret har 23.juni vedteke ei tilskotsordning som fylgje av omsetningssvikt grunna korona.

På grunn av ferieavvikling er det endra opningstid i sommar på legekontoret og kommunehuset.