RV 13 ved Lovrafjorden vil periodevis vera stengt grunna rassikring i Rødsliane. 

Kommunestyret i Suldal kommune vedtok tysdag å tilsetja Karin Dokken Austvik (49) som ny kommunedirektør.

Karin Dokken Austvik er innstilt som kommunedirektør i Suldal kommune

Ope folkemøte om utgreiinga knytt til Hydro si vasskraftverksemd i Røldal-Suldal

Frå måndag 14.september skal Rogaland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomføre ei folkehelseundersøking i Rogaland. Undersøkinga vil gje viktig informasjon om trivsel, velferd og helse hjå rogalendingane. 

I VG og Stavanger Aftenblad kunne ein i går søndag lese at det var registrert eit nytt smittetilfelle i Suldal kommune. 

Her er søkjarlista til stillingen som kommunedirektør i Suldal kommune.

Suldal eldreråd opplyser at eldrefesten 2020 er utsett inntil vidare, grunna Covid 19.

Kommunen har satt av tilskotsmidlar for å kunne merke, skilte og elles leggje til rette for gode turstiar i dei ulike grendene. Hensikta er å få fleire i aktivitet i nærområda der ein bor, men og for å gi gode tilbod for tilreisande. 

Neste frist for å søke om midlar er 20.september 2020. 

Les meir

 

Suldal kommune har tatt i bruk digital signering av avtalar. Me brukar Difi sin signeringsportal med Posten som avsendar.