Kjære hyttesuldøl og alle de andre som er glade i å ferdast i Suldal,
Dette blir ei annleis påske for mange av oss der påsketradisjonar og planar er endra.

Påminning om reglar som gjeld snøskuterkøyring

Forlenga svarfrist på spørjeundersøking.

Formannskapet har i dag vedteke og endra restriksjonane som kommunen har hatt. 

Kjære suldølar, 


Den siste veka har vore utfordrande og annleis. Me skal hindra at folk som er smitta utan å vita det kjem i kontakt med andre. Samfunnet er sett på sparebluss med stenging av skular, barnehagar, kulturaktiviteter og arbeidsplassar. Me skal unngå å samlast, me skal halde avstand til andre, og mange skal stort sett halde seg heime. Eg oppfordrar alle i Suldal til å bli med på denne folkedugnaden.

Oppmodinga om å halde hovudet kaldt og hjarte varmt favnar breitt i Suldalssamfunnet. Når me no er i korona-beredskap er det fleire i kommunen som har behov for hjelp, og fleire som ønskjer å gjere ein innsats for andre. 

Kommunestyret i Suldal skal oppnemna meddommarar for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024.

kl 14 i dag varsla regjeringa at alle barnehagar og skular i Noreg skal stengja, frå 13.mars til og med 26. mars. Dette for å hindra smittespreiing av Koronaviruset.