1. mai er søkandsfristen for nye elevar til kulturskulen. Dei som er elevar, har automatisk plass på same tilbod. Dei som ønskjer å endra aktivitet, må søkja om dette.

kulturskulefestival plakat

Kulturskulen arrangerer Kulturskulefestival for første gong. Ei heil veke frå 22. til 30. april vil kulturskulen by på eit spennande og omfattande program på ulike stader på tidleg og seint.

Me nemner: skuleførestilling, utstilling, moteshow, film og ei rekke konsertar og workshops. Sjå program for nærmare informasjon.

Me ønskjer alle velkomne til ei kulturrik veke.

 

 

Suldal kommune har utgitt eit nytt kart for Gullingen-området, spekka med lokale stadnamn og med opplysningar om kulturminne i området.

Trekkfuglane kjem - Mattilsynet treng hjelp av deg for å ta fugleinfluensaprøvar.

I desse dagar kjem trekkfuglane frå Sentral-Europa til Norge.  Eit stort utbrot av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjer at det er høg risiko for at desse fuglane kan bera med seg smitte til Norge.  Mattilsynet vil derfor intensivere overvaking av villfugl for så tidleg som mogleg oppdage når fugleinfluensaen kjem til Norge.

Mattilsynet oppfordrar folk som oppheld seg langs sjø/vatn og våtmarksområde om å informera Mattilsynet ved funn av sjuke eller daude fuglar.

Av hensyn til smittefare skal ein unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller daude fuglar.

Meld frå til Mattilsynet sitt distriktskontor på tlf 22 40 00 00, om ein ser noko som bør undersøkast nærare.

Til medlemmene i Ropeidhalvøya grendeutval.

Du vert med dette kalla inn til møte i Ropeidhalvøya grendeutval.

Torsdag 06. april  2017  kl. 19.00

På Kjølvikstølen grendahus

Fann du det du leita etter?