Suldal kommune stadfesta fredag 18. juni eit utbrot av Covid- 19 viruset i Suldal.

Oppdatering etter påvist smittetilfelle 18. juni. 

Positivt tilfelle av koronasmitte i Suldal kommune

No i juni vert den nye ordninga for kjeldesortering sett i kraft. 

Jannicke Hillestad Hatlen er tilsett som einingsleiar ved Vanvik oppvekstsenter og startar opp 1. august. 

I samband med ferieavvikling, handtering av pandemien og vaksinering, vil aktiviteten og kapasiteten på Suldal legekontor vera redusert i sommar.  

Strategisk leiargruppe i Suldal kommune har drøfta råd frå kommuneoverlegen og lagt til grunn vurderinga om smittesituasjonen lokalt og regionalt. Strategisk leiargruppe har gjort følgjande vedtak:

«Suldal kommune vil ikkje gi tilbod om Janssen-vaksina som del av det kommunal vaksinasjonstilbodet.»

I samsvar med §§12-3, 12-8 og 12-11 i plan- og bygningslova vert det med dette varsla oppstart av privat detaljreguleringsarbeid.

I veke 21 har 46 personar fått dose 1, og 234 personar fått dose 2. Det er no 1 441 som har fått dose 1, og 800 er fullvaksinerte i Suldal.