Ordføraren sitt aprilprogram

Ordføraren sitt aprilprogram

Lingvongfossen - Klikk for stort bileteLingvongfossen Espen Emil Søreng

Kommunal møterunde, næringsarbeid og besøk av Bent!

I april er det ny møterunde med både utvals- og kommunestyremøte. Me får også besøk av statsforvaltaren i Rogaland som er på turnè rundt i fylket for å bli betre kjent med kommunane. Også denne månaden står regionalt næringssamarbeid høgt på agendaen, med fleire møter med aktørar som blir viktige  for Suldal i tida som kjem. Heilt i byrjinga av månaden deltek også ordføraren på årsmøtet til Utmarkskommunanes samanslutning, som er eit viktig samarbeidsorgan for distrikts- og naturresurskommunar som Suldal. 

Nokre viktige oppføringar i ordførarens kalender denne månaden:

Ordførarprogram april 24
Hending Dato
Årsmøte Utmarkskommunanes samanslutning (USS) 4. - 5.april
Eigarmøte Næringshagen i Ryfylke 9.april
KS-møte med regionale statleiarar, ordførarar og kommunedirektørar 10.april
Kontraktmøte med NHO Rogaland 11.april
Eigarmøte Rygjatun 15.april
Møte med Sola og Sandnes kommune 15.april
Havbruksrådet 17.april
Formannskapsmøte 18.april
Besøk av statsforvaltaren 22.april
Kommunestyremøte 24.april