Kultur, idrett og fritid

Treng du hjelp i samband med søknadar om tilskot eller til utvikling av ulike tankar og idear, er du hjarteleg velkommen til oss på kulturkontoret.