Borgarleg vigsel

Borgarleg vigsel

For å inngå ekteskap i Norge, må Staten først gjennomføre ei prøving av ekteskapsvilkåra.  Dette blir utført av folkeregisteret ved det regionale skattekontoret. Når det er gjort får du ein prøvingsattest som er gyldig i fire månader, og må vera gyldig på vigselstidspunktet. Du må senda prøvingsattesten til kommunen.

Sjå Vegen til ekteskapet - steg for steg.

Bestill prøvingsattest hjå skatteetaten.no

Bestille dato for vigsla

De kan reservera dato for vigsel før prøvingsattesten er motteken.

Dette skal du gjera elektronisk via dette skjemaet.  Husk at de må gjerast i god tid, og seinast tre veker før bryllaupsdato.

  • vigsler blir gjennomført fredagar mellom kl 13.00 og 15.00.
  • ein datofesta laurdag i kvar månad i mai, juni, juli og august
  • når elektronisk bestilling er motteke sender kommunen eit stadfestingsbrev på dato og tidspunkt

Prøvingsattesten må sendast kommunen seinast 3 veker før vigselen.

Stad og seremoni

Vigsla skal først og fremst føregå i kommunestyresalen på kommunehuset. Dersom det er ei mindre gruppe som deltek under seremonien fungerar Formannskapsalen godt. Kommunehuset er universelt tilrettelagt. Det er mogleg å sjå salen før vigselen ved å avtala tid for det på hjå Organisasjon og innbyggarkontakt på kommunehuset.

Kommunen sørgjer for det praktiske med oppsett av blomar og lys.

Vigslarar

TittelNamn
OrdførarMads Drange
VaraordførarTorbjørn Indrebø
KommunedirektørKarin Dokken Austvik
Leiar politisk sekretæriatTurid Vaage

 

Pris

Tilbodet er gratis for innbyggjarane i Suldal kommune så lenge du vil gifte deg i lokalet kommunen tilbyr.

For par som ikkje er busette i Suldal er pris kr 1000 for vigsel i kontortida.

Er det ønskje om vigsel andre stader og til andre tider enn det som er fastsett må brudefolka dekka kommunen sine faktiske utgifter, minstepris kr.2000,-.

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1 januar 2009 fekk Noreg kjønnsnøytral ekteskapslov og personar av same kjønn kan inngå ekteskap. Tidlegare inngådde partnarskap kan omgjerast til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Etter vigsla

Brudeparet vil få tilsendt midlertideg vigselsattest (kopi av underskreve prøvingsattest).  Kommunen sender den underskrivne prøvingsattesten til folkeregisteret som utsteder endeleg vigselsattest.

Dette fagområdet er nytt hjå oss og me ber om forståing for at rutinar og anna rundt dette kan blir endra undervegs.

Kart

Kart