Barnehage

Målet vårt er at alle barn skal oppleve læring og meistring i eit inkluderande og trygt miljø kvar dag