Kommuneplanen 2022-2034

Kommuneplanen styrer all planlegging og utvikling i ein kommune, over tid. Kor vil me ha barnehagar og skular eller industri og grønne område, korleis planlegg me for å oppnå god folkehelse? Dette er nokon av tema kommuneplanen skal gi svar på.