Integrering

Her finn du informasjon om busetting av flyktningar og integrering i Suldal kommune. Fram til no i 2023 er 92 personar busette i Suldal. 10 personar har søkt om alternativ mottaksplass (AMOT).