Integrering

Her finn du informasjon om busetting av flyktningar og integrering i Suldal kommune. Fram til no i 2024 er 41 personar busette i Suldal. 0 personar har søkt om alternativ mottaksplass (AMOT).