Fakta om prosjektet

Fakta om prosjektet

Om byggeprosjektet

  • Byggestart våren 2024
  • Ferdigstilling planlagt sommaren 2025
  • Herda er totalentreprenør
  • Det gamle bygget som skal rivast er frå 1964
  • I byggeperioden vil det gå mykje tungtransport gjennom skule- og aktivitetsområdet på Eide. Entreprenørane er klar over dette, men det er viktig at alle som ferdast er meksame i trafikken. Me set opp ein automatisk fartsmålar inn til skuleområdet
  • Under byggeperioden blir det sett opp ein mellombels brakkerigg/bolig for elevane

Nye Rygjatun vil bestå av: 

  • 2 etasjar
  • 40 hyblar
  • Fellesrom
Øyvind Stueland
E-post
Telefon 91 38 14 07
Mobil 91 38 14 07
Mirela Moe
Rådgjevar
E-post
Telefon 99 29 62 96
Mobil 99 29 62 96
Arild Vaage
Prosjekt/byggeleiar
E-post
Telefon 99 40 02 12
Mobil 99 40 02 12