Ny elevheim på Rygjatun

Me byggjer ny elevheim for elevane ved ToppVolley Norge. Elevheimen er planlagt ferdig sommaren 2025.