Årsmelding, rekneskap og tertialrapport

Her finn du årsmeldingar, rekneskap og tertialrapport.

Eigarskapsmelding

Eigarskapsmelding 2019 (PDF, 761 kB)

Årsmelding

Årsmeldinga gir ei oversikt over utvikling i kommunen og tenesteproduksjonen i einingane.
 
 
 
 


Årsmelding og rekneskap 2015 (PDF, 4 MB)

 

 

Tertialrapportar

Tertialrapportane blir laga to gonger i året, og omhandlar dei same områda som årsmeldinga.

2. tertialrapport 2020 (PDF, 2 MB)

1.tertialrapport 2020 (PDF, 2 MB)

2. tertialrapport 2019 (PDF, 2 MB)

1. tertialrapport 2019 (PDF, 2 MB)