Årsmelding, rekneskap og tertialrapport

Her finn du årsmeldingar, rekneskap og tertialrapport.

Eigarskapsmelding

Eigarskapsmelding 2019 (PDF, 761 kB)

Årsmelding

Årsmeldinga gir ei oversikt over utvikling i kommunen og tenesteproduksjonen i einingane.


Årsmelding  og rekneskap 2017 (PDF, 13 MB)


Årsmelding og rekneskap 2015 (PDF, 4 MB)

 

 

Tertialrapportar

Tertialrapportane blir laga to gonger i året, og omhandlar dei same områda som årsmeldinga.