Betalingsløysing for køyretøy - Blåsjøvegen

Betalingsløysing for køyretøy - Blåsjøvegen

Suldal kommune starta med betaling for køyring på Blåsjøvegen frå og med 26.06.2019. Frå 01.juli 2022 vert den tidlegare betalingsløysninga med bom og betalingsautomat erstatta med automatisk skiltgjenkjenningssystem. Inntekt for betaling går til vedlikehald av veg.

Betaling for enkeltpassering og årskort

Her betaler du for bompassering og kjøp av årskort

  • Kjøp av årskort må gjerast før første bompassering om ein vil unngå å betale for enkeltpassering
  • Enkeltpassering må betalast innan 48 timar på www.youpark.no for å unngå tilsendt faktura med fakturagebyr.

 

Kor gjeld betaling for passering?

Passeringa gjeld frå like ovanfor Gullingen Turistsenter og skitrekket, ved enden av parkeringsplassen.

 

Automatisk skiltgjenkjenning

Du treng ikkje stoppa ved passering. Alle køyretøy vert automatisk registrert ved passering, og betaling for parkeringa skal skje elektronisk. Ved fakturering vert det belasta fakturagebyr.

 

Prisar

Her finn du prisar

 

For meir informasjon sjå www.youpark.no eller kontakt Youpark kundeservice tlf 47 70 07 00.

Adresse

Eidsvegen 7
4230 Sand

Kart

Kart