Betalingsløysing for køyretøy - Blåsjøvegen

Suldal kommune starta med betaling for køyring på Blåsjøvegen frå og med 26.06.2019. Frå juni 2022 vert den tidlegare betalingsløysninga med bom og betalingsautomat erstatta med automatisk skiltgjenkjenningssystem. Inntekt for betaling går til vedlikehald av veg.

Automatisk skiltgjenkjenning

Alle køyretøy vert automatisk registrert ved passering, og betaling for parkeringa skal skje elektronisk. Ved fakturering vert det belasta fakturagebyr.

Prisar

Her finn du prisar

Kor gjeld betaling for passering?

Passeringa gjeld frå like ovanfor Gullingen Turistsenter og skitrekket, ved enden av parkeringsplassen.

Ønskjer du årskort?

For meir informasjon, betaling av enkeltpassering og kjøp av årskort sjå www.youpark.no eller kontakt Youpark kundeservice tlf 47 70 07 00.

 

Adresse

Eidsvegen 7
4230 Sand

Kart

Kart