Veg og kai

Veg og kai

Informasjon om bompassering til Blåsjøvegen og fjellparkering på Gullingen

Det er lagt til rette for betalingsløysingar for bompassering og fjellparkering på Gullingen og områda rundt. 

 

Bompassering på Blåsjøvegen

Det er automatisk skiltgjenkjenning ved bompasseringa like ovanfor Gulingen Turistsenter og skitrekket. Du treng ikkje å stoppa for å betala her, du kan betala for bompasseringa via YouPark.

Dersom du ikkje loggar deg inn og betalar elektronisk via YouPark, vil du få faktura med eit belasta fakturagebyr. 

  • Kjøp av årskort må gjerast på YouPark før første bompassering om ein vil unngå å betala for enkeltpassering
  • Enkeltpassering må betalast innan 48 timar på YouPark for å unngå tilsendt faktura med fakturagebyr. 

For meir informasjon sjå www.youpark.no eller kontakt YouPark kundeservice på telefon 47 70 07 00

 

Fjellparkering på Gullingen

Du betalar for fjellparkering via EasyPark. Logg deg inn i appen og vel: 

  • Takstgruppe 5573 - Suldal kommune - Parkering. 
  • Du kan velga mellom parkering heile døgnet eller parkering kun dagtid. 
  • Me anbefaler å betala på førehand, grunna varierande dekning i fjellet.

Fjellparkering Gullingen Easypark

Fjellparkering Gullingen Easypark
Parkering heile døgnet Parkering kun dagtid
1 dag kr. 50,- Korttidsparkering
3 dagar kr. 150,- Langtidsparkering 365 dagar kr. 150,-
365 dagar kr. 2000,-

 

Prisar og betaling elles 

Veg og kai

Veg og kai
Type gebyr Pris
Bompengesats frå Gullingen og innover Breiastølsdalen kr 80
Årskort sats passering frå Gullingen og innover Breiastølsdalen kr 350
Minstepris, bruk av kommunal kai kr 600
Bruk av kommunal kai (frakt av varer) - Tømmerpris (per kubikk) kr 15
Bruk av kommunal kai (frakt av varer) - anna (pris per tonn evt. pr 2 kubikk) kr 10

Parkering skilta fjellparkeringsplassar

Parkering skilta fjellparkeringsplassar
Type gebyr Gebyr
Dagparkering kr 30
Årskort dagparkering kr 150
Døgnparkering kr 50
Årskort døgnparkering kr 2 000

For varer som blir frakta med skip til eller frå over kommunen sine kaiar skal det betalast vareavgift. Berekningsgrunnlaget for vekt er metriske tonn. Volumgods reknast om til vekteining der 2 kubikk = 1 tonn

For produksjonsbedrifter som er knytta direkte til kommunale kaiar har rådmannen fullmakt til å gjera eigne avtalar. Det er då ein føresetnad at det er eit visst volum over utføringa.

Tormod Hoftun
Leder
E-post
Telefon 91 60 20 78
Mobil 91 60 20 78
Morten Aarhus
E-post
Telefon 40 41 48 32