Veg og kai

Veg og kai
Type gebyr Pris
Bompengesats frå Gullingen og innover Breiastølsdalen kr 70
Årskort sats passering frå Gullingen og innover Breiastølsdalen kr 330
Bubilovernatting på kai (sats avhengig av tenesteyting) kr 90-200
Bruk av kommunal kai (frakt av varer) - Tømmerpris (per kubikk) kr 14,5
Bruk av kommunal kai (frakt av varer) - anna (pris per tonn evt. pr 2 kubikk) kr 9,3
Minstepris kr 560

Parkering skilta fjellparkeringsplassar

Parkering skilta fjellparkeringsplassar
Type gebyr Gebyr
Dagparkering kr 30
Årskort dagparkering kr 150
Døgnparkering kr 50
Årskort døgnparkering kr 2 000

Ein kan betale for fjellparkering via EasyPark.

 

For varer som blir frakta med skip til eller frå over kommunen sine kaiar skal det betalast vareavgift. Berekningsgrunnlaget for vekt er metriske tonn. Volumgods reknast om til vekteining der 2 kubikk = 1 tonn

For produksjonsbedrifter som er knytta direkte til kommunale kaiar har rådmannen fullmakt til å gjera eigne avtalar. Det er då ein føresetnad at det er eit visst volum over utføringa.