Spelemidlar

Spelemidlar

Du kan søkje om spelemidlar til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg.

Kven kan få tilbod?

Eigaren av anlegget. Du finn retningsliner på anleggsregistreret si heimeside. Viss du treng rettleiing kan du ta kontakt med kulturkonsulent i kommunen.

Slik søkjer du

Via anleggsregisteret heimeside

Søknadsfristen er 1. september.

Kva skjer vidare?

  • Kommunens frist er 15 januar.
  • Statsforvaltarens frist er 15. april
  • Departementets fordeling til statsforvaltaren er normalt starten av mai
  • Statsforvaltarens fordeling er normalt innan 15. juli

Klage

Retningsliner kjem fram av vedtaksbrevet frå Statsforvaltaren.

Marit Bog
E-post
Telefon 45 61 50 33
Mobil 45 61 50 33