Leige av boblefotballar og målboge

Som ein del av utstyrsstallen i Suldalshallen har Suldal kommune v/ kultur kjøpt inn 8 boblefotballar m/ elektrisk pumpe og målboge. Dette er utstyr som kommunen kan leige ut til både lag og private arrangement. Dersom det skulle vere behov for bane, må dette spesifiserast ved bestilling av utstyret.

Boblefotball er eit fint verktøy i samband med team building, eventer eller feiringar av ymse slag.

Sikkerhet ved bruk er leigetakars ansvar.

Pris

Leige av For private For lag/organisasjonar
Boblefotball kr. 1.500,- per dag. Forskot på kr. 1.000,- betales via Vipps ved utleige, og restbeløp på kr 500,- vert fakturert etterskotsvis. kr. 500,- per dag
Målboge kr. 500,- per dag kr. 500,- per dag
Inger Camilla Løvholen
kultur- og fritidskonsulent
E-post
Telefon 52 79 22 92