Leige av boblefotballar og målboge

Som ein del av utstyrsstallen i Suldalshallen har Suldal kommune v/ kultur kjøpt inn 8 boblefotballar m/ elektrisk pumpe og målboge. Dette er utstyr som kommunen kan leige ut til både lag og private arrangement. Dersom det skulle vere behov for bane, må dette spesifiserast ved bestilling av utstyret.

Boblefotball er eit fint verktøy i samband med team building, eventer eller feiringar av ymse slag.

Sikkerhet ved bruk er leigetakars ansvar.

Pris

Boblefotball/ private:

kr. 1.500,- pr. dag. Tillegg på kr. 500,- ved ev. skade på utstyr.

Boblefotball/ lag/ organisasjonar: 

kr. 500,- pr. dag. Tillegg på kr. 500,- ved ev. skade på utstyr.

Målboge: 

kr. 500,- pr. dag. Tillegg på kr. 500,- ved ev. skade på utstyr.