Fysioterapi

Kva tilbyr me?

  • Oppfølging og opptrening til aktuelle brukarar med vedtak på korttids- eller langtidsplass på sjukeheim
  • Fallførebyggjande tilbod for heimebuande
  • Parkinsongrupper
  • Vurdering, kartlegging og oppfølging av born, både på avdelinga og i deira naturlege omgjevnadar som heimen, barnehage og skule.
  • Fysioterapibehandling og trening på avdelinga til dei som har skade eller plage og treng fysikalsk hjelp.
  • Fysioterapi til heimebuande som har behov for behandling
  • Bassenggrupper for vaksne, og  for barn med spesielle behov.  Skjema for påmelding til bassengtrening (PDF, 211 kB)

Korleis få tilbod?

Det er ikkje naudsynt med rekvisisjon frå lege for å nytta fysioterapi. Du kan ta direkte kontakt med fysioterapiavdelinga.

Pris

Me følgjer takstplakaten til NFF. Born opptil 16 år, samt personar med behandling av yrkesskade, har gratis behandling.

Lovar og reglar

Lov om helsepersonell

Lov om pasientrettigheter

Lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker

Fysioterapi
Fysioterapeut, ergoterapeut
Telefon +47 52 79 23 36
Åshild Olaug Sukka Mehus
E-post
Eivor Fugelsøy
Fysioterapeut
E-post
Helene Fjellheim Midthun
E-post
Telefon +47 45 61 69 37
Tone Vold Solheim
E-post

Opningstid

Mån-fre: 08.00 - 15.15

Adresse

Eidsvegen 3

4230 Sand