Vinjar barnehage

Vinjar barnehage er ein barnehage for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen har 4 avdelingar, to for dei yngste barna (Skogen og Gardstunet) og to avdelinger for dei eldste barna (Nuten og Lågen). Barnehagen ligg sentralt plassert i bygda Suldalsosen, med nærleik til både bedrifter, skule, bustadområder og spanande naturområder. I Vinjar barnehage legg me stor vekt på at kvardagen skal vera prgea av trivsel, vennskap og læring og utvikling gjennom leik. Me er glade i å vera mykje ute, anten på uteområda våre, eller ute på tur. Vinjar barnehage skal vera ein god stad å vera, ein god stad å læra for både barn, foreldre og personal. 

Kontaktinformasjon

Avdeling Mobilnummer
Skogen 47 47 20 84
Gardstunet 47 47 20 86
Lågen 47 47 20 89
Nuten 47 47 20 88

 

Meir informasjon

Barnehagefakta

MyKid

Oppvekstportalen

Opningstid

Mån - fre.: 7-16.30

Etter søknad frå foreldre (grunna turnusarbeid, lang arbeidsveg og liknande) kan barnehagen opne kl. 6.45.

Adresse

Suldalsvegen 1497, 4237 Suldalsosen