Barnehageruta 2024/2025

Barnehageruta 2024/2025

Barnehagerute haust 2024
Månad Aktivitet Dato
August Planleggingsdag 13.-14.august
Barnehagestart 15.august
Oktober Skulen haustferie 7. - 11. oktober
November Planleggingsdag, BTI-konferanse 15.november
Desember Skulen juleferie 23.desember - 01.januar
Barnehagen stengd 25.-26.desember

 

Barnehagerute vår 2025
Månad Aktivitet Dato
Januar Barnehagen stengd 1.januar
Planleggingsdag 2.januar
Barnehagen opnar 3.januar
Planleggingsdag 20.januar
Februar Skulen vinterferie 24.februar, 28.februar
April Skulen påskeferie 14. - 21.april
Barnehagen stengd frå kl.12 16.april
Barnehagen stengd 17. - 21..april
Mai Barnehagen stengd 1. og 29. mai
Barnehagen stengd 9.juni (2.pinsedag)
Barnehagen stengd 9.juni (2.pinsedag)

Sommarbarnehage

«Barna skal ha 4 veker ferie kvart barnehage-år. Av desse må minst 3 veker
vera samanhengande i løpet av sommaren. Føresette leverer melding om barnet sin ferie seinast innan 20. april. Ved ferieavvikling i barnehagen sin sommarferie kan barnehagen vurdera å halda stengt dersom det er veker med færre enn 5 plassar. Foreldra skal få informasjon om kva veker dette gjeld seinast 1. mai. Barnehagen kan og vurdera om det er mest hensiktsmessig å stenga faste veker i sommarferien, dersom ein tradisjonelt sett ser at det pleier å vera veker med færre enn 5 plassar. Foreldra skal få informasjon om kva veker dette gjeld seinast 1. februar». Ref vedtektene 16.3

Stengt ved færre enn 5 plassar

Onsdag før skjærtorsdag, julaftan og nyttårsaftan kan barnehagen i samråd med foreldra vurdera å
halda stengt dersom det er færre enn 5 plassar. Foreldra skal få informasjon om dette seinast 2 veker
før.

Stengt ved planleggingsdagar

Barnehagen er stengt 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret.