Barnehageruta 2023/2024

Barnehageruta 2023/2024

Barnehagerute haust 2023
Månad Aktivitet Dato
August Planleggingsdag. Barnehagen er stengt. 17.-18. august
Barnehagestart 19. august
Oktober Skulen sin haustferie 09.-13. oktober (veke 41)
November Planleggingsdag. Barnehagen er stengt. 10. november
Desember Skulen sin juleferie 23. desember - 1. januar
Barnehagen er stengt 25.-26. desember
Barnehagerute vår 2024
Månad Aktivitet Dato
Januar Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 2. januar
Barnehagestart 3. januar
Planleggingsdag. Barnehagen er stengt 22. januar
Februar Skulen sin vinterferie 26. februar - 1. mars (veke 9)
Mars Skulen sin påskeferie 25. mars til 1. april
Onsdag før skjærtorsdag. Barnehagen stenger kl. 12. 27. mars
Skjærtorsdag. Barnehagen er stengt 28. mars
Langfredag. Barnehagen er stengt 29. mars
April 2. påskedag. Barnehagen er stengt 1. april
Mai Arbeidernes dag. Barnehagen er stengt 1. mai
Kr. Himmelfartsdag. Barnehagen er stengt 9. mai
Grunnlovsdagen. Barnehagen er stengt 17. mai
2. Pinsedag. Barnehagen er stengt 20. mai
Juni Skulen sin sommarferie. Sommarbarnehage. 24. juni og vidare.

Sommarbarnehage

«Barna skal ha 4 veker ferie kvart barnehage-år. Av desse må minst 3 veker
vera samanhengande i løpet av sommaren. Føresette leverer melding om barnet sin ferie seinast
innan 20. april. Ved ferieavvikling i barnehagen sin sommarferie kan barnehagen vurdera å halda
stengt dersom det er veker med færre enn 5 plassar. Foreldra skal få informasjon om kva veker dette
gjeld seinast 1. mai. Barnehagen kan og vurdera om det er mest hensiktsmessig å stenga faste veker i
sommarferien, dersom ein tradisjonelt sett ser at det pleier å vera veker med færre enn 5 plassar.
Foreldra skal få informasjon om kva veker dette gjeld seinast 1. februar»
. Ref vedtektene 16.3


Stengt ved færre enn 5 plassar

Onsdag før skjærtorsdag, julaftan og nyttårsaftan kan barnehagen i samråd med foreldra vurdera å
halda stengt dersom det er færre enn 5 plassar. Foreldra skal få informasjon om dette seinast 2 veker
før.


Stengt ved planleggingsdagar

Barnehagen er stengt 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret.