Resultat kommunestyreval Suldal

Resultat kommunestyreval Suldal

Opptellinga av nytt kommunestyre for perioden 23-27 er klart. 

Nytt kommunestyre

Kommunestyre 2023-2027
Namn Parti Telefon E-post
Mads Drange Ap 992 54 543 mads.drange@suldal.kommune.no
Kari Vaage Gjuvsland Ap 977 57 849 kari.vaage.gjuvsland@suldal.kommune.no
Iren Klungtveit Slagstad Ap 970 43 680 iren.klungtveit.slagstad@suldal.kommune.no
Stian Ollila Ap 475 15 707 stian.ollila@suldal.kommune.no
Kristine Bøe Berge Ap 918 23 284 kristine.boe.berge@suldal.kommune.no
Arin Eirikssønn Ap 958 93 927 arin.eirikssonn@suldal.komune.no
Øyvind Tveitane Lovra Sp 918 15 489 oyvindlovra.tveitane@suldal.kommune.no
Øystein Wigestrand Sp 468 99 671 oystein.wigestrand@suldal.kommune.no
Lars Arne Bjørkland Sp 970 12 497 lars.arne.bjorkland@suldal.kommune.no
Åshild Vetrhus Sp 975 03 463 ashild.vetrhus@suldal.kommune.no
Berit Fyljesvoll Haugsland Sp 913 50 468 berit.fyljesvoll.haugsland@suldal.kommune.no
Åsmund Bakka Sp 950 23 907 asmund.bakka@suldal.kommune.no
Randi Laache Kilane Krf 456 61 274 randi.kilane@suldal.kommune.no
Torbjørn Indrebø Krf 928 48 658 torbjorn.indrebo@suldal.kommune.no
Olav Lindseth V 915 77 036 olav.lindseth@suldal.kommune.no
Dag Fisketjøn V 992 29 084 dag.fisketjon@suldal.kommune.no
Sverre Underbakke H 900 65 410 sverre.underbakke@suldal.kommune.no
Harald Bjarne Hellesen H 911 67 506 harald.bjarne.hellesen@suldal.kommune.no
Reidar Sand Sv 924 73 026 reidar.sand@suldal.kommune.no

Totaloversikt over stemmesetlar fordelt på parti

Totaloversikt over stemmesetlar fordelt på parti, kommunestyrevalet 23
Parti Stemmer totalt
Arbeidarpartiet 687
Senterpartiet 659
Kristeleg Folkeparti 250
Venstre 219
Høgre 177
Sosialistisk Venstreparti 107
Raudt 60
Miljøpartiet Dei Grøne 36

Valgresultat.no

Du finn meir informasjon på nettsida valgresultat.no