Resultat kommunestyreval Suldal

Resultat kommunestyreval Suldal

Opptellinga av nytt kommunestyre for perioden 23-27 er klart. 

Nytt kommunestyre

Kommunestyre 2023-2027
Namn Parti
Mads Drange Ap
Kari Vaage Gjuvsland Ap
Iren Klungtveit Slagstad Ap
Stian Ollila Ap
Kristine Bøe Berge Ap
Arin Eirikssønn Ap
Øyvind Tveitane Lovra Sp
Øystein Wigestrand Sp
Lars Arne Bjørkland Sp
Åshild Vetrhus Sp
Berit Fyljesvoll Haugsland Sp
Åsmund Bakka Sp
Randi Laache Kilane Krf
Torbjørn Indrebø Krf
Olav Lindseth V
Dag Fisketjøn V
Sverre Underbakke H
Harald Bjarne Hellesen H
Reidar Sand Sv

Totaloversikt over stemmesetlar fordelt på parti

Totaloversikt over stemmesetlar fordelt på parti, kommunestyrevalet 23
Parti Stemmer totalt
Arbeidarpartiet 687
Senterpartiet 659
Kristeleg Folkeparti 250
Venstre 219
Høgre 177
Sosialistisk Venstreparti 107
Raudt 60
Miljøpartiet Dei Grøne 36

Valgresultat.no

Du finn meir informasjon på nettsida valgresultat.no