Ladestasjonar for el-bil i Suldal kommune

Ladestasjonar for el-bil i Suldal kommune

I Suldal kommune finn du offentlege parkeringsplassar der det er etablert ladestasjonar for elbil. Me ønskjer å legga til rette for auka bruk av ladbare køyretøy, og er difor ein pådrivar for at ladestasjonane kjem på plass.

Det er operatørane av ladestasjonane som driftar og vedlikeheld stasjonane. 

Ladestasjon Sand

Status

Hurtigladaren på Sand er nedlagt. Me ventar på ny hurtigladar som mest sannsynleg blir installert i løpet av sommaren 2024. Hurtigladaren vil ha 2 CCS-uttak og 1 CHAdeMO-uttak. 
 

I mens er det sett opp ei midlertidig løysing med 2 stk. “heimeladeboksar” (Zaptec-ladar) på parkeringsplassen nedanfor Bjødnateigen. Her kan du lada maks 2 timar om gongen. Dette er ei midlertidig løysing, som me håpar kan vere til hjelp for nokon. 

 

 

Ladestasjon Suldalsosen

Operatør:

Eviny

Meld om feil: 

Om ladestasjonen:

 • Open 24/7
 • 200 kw lynladar
 • 50 kw hurtigladar

 

Ladestasjon Nesflaten

Operatør:

Eviny

BKK/Lyse

Meld om feil: 

Om ladestasjonen:

 • Open 24/7
 • 200 kw lynladar
 • 22 kw type 2 

 

Ladestasjonar under planlegging

Sand

 • 200 kw

 

Suldal bad

 • 22kw ladarar på parkeringsplassen

 

Gullingen

 • 22kw ladarar ved renseanlegget

 

Andre grender

Me undersøker om det er mogleg å setta opp hurtigladarar i grendene:

 • Erfjord
 • Jelsa
 • Vatlandsvåg
Ronny Rugland
Beredskapskoordinator
E-post
Telefon 95 73 16 67