Ladestasjonar for el-bil i Suldal kommune

Ladestasjonar for el-bil i Suldal kommune

I Suldal kommune finn du offentlege parkeringsplassar der det er etablert ladestasjonar for elbil. Me ønskjer å legga til rette for auka bruk av ladbare køyretøy, og er difor ein pådrivar for at ladestasjonane kjem på plass.

Det er operatørane av ladestasjonane som driftar og vedlikeheld stasjonane. 

Per i dag er det etablert ladestasjonar på Sand og Suldalsosen. I løpet av 2023 kjem det ladestasjon på Nesflaten, og fleire ladestasjonar er under planlegging. 

Ladestasjon Sand

Operatør:

Recharge

Meld om feil: 

Om ladestasjonen:

 • Open 24/7
 • 50 kw hurtigladar

 

Ladestasjon Suldalsosen

Operatør:

Eviny

Meld om feil: 

Om ladestasjonen:

 • Open 24/7
 • 200 kw lynladar
 • 50 kw hurtigladar

 

Nye ladestasjonar som kjem

Nesflaten

 • 2 stk 200kw
 • Operatør: BKK/Lyse
Ladestasjonar under planlegging

Sand

 • 200 kw
 • Avsett midlar i 2023 (Det kommunale bidraget er kr. 500 000,-)

 

Suldal bad

 • 22kw ladarar på parkeringsplassen
 • Det er avsett midlar i 2023

 

Gullingen

 • 22kw ladarar ved renseanlegget
 • Det er avsett midlar i 2023

 

Andre grender

 • Ein skal i løpet av 2023 utgreie moglegheiter for ladestasjonar i andre grender
Ronny Rugland
Beredskapskoordinator
E-post
Telefon 95 73 16 67