Eig du ei eldre bygning og er usikker på kva du bør gjere for å vidare ta vare på den?

Eig du ei eldre bygning og er usikker på kva du bør gjere for å vidare ta vare på den?

Ryfylkemuseet kan hjelpa deg, du kan få gratis synfaring og råd om kva som kan vera smart å gjera vidare. 

Gamal bygning - Klikk for stort bilete Markus Petritz - unsplash.com

Ved å melde interessa di kan du få

  • Besøk av ein handverkar, antikvar eller arkitekt med kompetanse på eldre bygningar
  • Praktisk gjennomgang og vurdering av ditt bygg
  • Informasjon og råd om restaurering og vedlikehald
  • Informasjon om støtteordningar

 

Det er ingen krav om oppfylging i etterkant og det blir opp til deg korleis du vil nytte informasjonen du får.  

 

Kontakt Ryfylkemuseet for meir informasjon

Dersom dette høyres interessant ut kan du kontakta Ryfylkemuseet direkte for meir informasjon.