Du kan søkja om støtte først og utføra tiltaket etterpå

Du kan søkja om støtte først og utføra tiltaket etterpå

  1. Søk om støtte. Du finn skjema under
  2. Få svar frå kommunen
  3. Utfør tiltaket
  4. Bruk lenke du fekk i svarbrevet av kommunen for å koma til skjema for ettersending av dokumentasjon
  5. Last opp faktura eller annan dokumentasjon på at du har utført tiltaket, og betalt for det
  6. Når skjema er sendt inn vil me snarleg betala ut tilskotet du har fått

Dersom du ønskjer å søkja straumstøtte kan du gjera det her