Stipendordning for suldalsungdom ved Sauda vgs

Retningslinjer for utbetaling av stipend

Alle elevar tilhøyrande Suldal kommune kan søkja om stipend, dersom dei går på Sauda vidaregåande skule.
Stipendet skal utbetalast med kr 1000,- i månaden frå og med september 2021 til og med juni 2022.
Eleven må senda ein digital søknad for å få stipend. Søknaden er utforma med avtale på siste side. Dersom retningslinjene for stipend vert oppfylla er avtalen gjeldande og stipendet vert utbetalt frå og med påfølgande månad.

Her finn du søknadsskjema 
Det må leggas ved stadfesting på skuleplass ved Sauda vgs i søknadsskjema

Eleven er plikta til å melda frå til Suldal kommune dersom han/ho avsluttar skulegongen ved Sauda vidaregåande skule i løpet av året. Utbetaling av stipend vert då avslutta.

For elevar under 18 år må føresette samtykka til avtalen. 

Her finn du samtykkeskjema for føresette.

Britt-Elin Håranes
Rådgjevar skule
E-post
Telefon 52 79 22 67
Mobil 404 82 226