Skuleruta 2024/2025

Skuleruta 2024/2025

Skuleruta haust 2024
Månad Ferie/fridagar Elevdagar
August Planleggingsdag 12. , 13. og 14.august. Oppstart for elevane: 15. august 12
September Elevfri: måndag 23.sept. (planleggingsdag) 20
Oktober Haustferie: 07.-11.okt. (veke 41) 18
November Elevfri: fredag 15.nov (planleggingsdag) 20
Desember Siste skuledag før juleferien: fredag 20.desember 15
Skuleruta vår 2025
Månad Ferie/fridagar Elevdagar
Januar Oppstart etter juleferien: torsdag 2.januar Elevfri: måndag 20.jan. (planleggingsdag) 21
Februar Vinterferie 24.-28.februar 15
Mars 21
April Påskeferie 14.-21.april Oppstart etter påskeferien tysdag 22.april 16
Mai Fridagar: torsdag 01., fredag 02.mai, torsdag 29.mai (kr.h), fredag 30.mai 18
Juni Fridag: måndag 09.juni (2.pinsedag) Siste skuledag: fredag 20.juni 14

Sum elevdagar skuleåret 2024/2025 er 190.

SFO er stengt på skulen sine planleggingsdagar.