Skuleruta 2023/2024

Skuleruta 2023/2024

Skuleruta haust 23
Månad Ferie/fridagar Elevdagar
August Planleggingsdag 16. , 17. og 18. august. Oppstart for elevane: måndag 21. august 9
September Elevfri: måndag 25.sept. (planleggingsdag) 20
Oktober Haustferie: 09. - 13. okt (veke 41) 17
November Elevfri: Fredag 10. november (planleggingsdag) 21
Desember Siste skuledag før juleferien: Fredag 22. desember 16
Skuleruta vår 24
Månad Ferie/fridagar Elevdagar
Januar Oppstart etter juleferien: Tysdag 2. januar Planleggingsdag: 22.januar 21
Februar Vinterferie 26.-29. februar (veke 9) 17
Mars Vinterferie: 1. mars (veke 9). Påskeferie 25. - 31. mars (veke 13) 15
April Påskeferie 1. april. Oppstart etter påskeferien tysdag 2. april. 21
Mai Fridagar: onsdag 1. mai, torsdag 9. mai (kr. h.), fredag 10. mai, fredag 17. mai, måndag 20. mai (2. pinsed.) 18
Juni Siste skuledag: Fredag 21. juni 17

Sum elevdagar skuleåret 23/24 er 190.

SFO er stengt på skulen sine planleggingsdagar.