Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Det er ungdommen sjølv som veit korleis det er å vere ung, og kva ungdommen treng. I ungdomsrådet skal ungdommane kunne gi uttrykk for sine meiningar i saker som angår dei uavhengig av partipolitikk, og fremje desse meiningane for politikarane og dei som bestemmer.

Ungdomsrådet 2024-2025

Ungdomsrådet 2024-2025
Namn Rolle
Johanne Klungtveit Næsje leiar
Vladislava Storcheus nestleiar
Johan Kilane Erfjord Medlem
Gaute Gjuvsland Medlem
Liva Solbakken Medlem
Josef Ulset Vara
Norah Gjil Vara
Guro Søraas Vasshus Vara