Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Det er ungdommen sjølv som veit korleis det er å vere ung, og kva ungdommen treng. I ungdomsrådet skal ungdommane kunne gi uttrykk for sine meiningar i saker som angår dei uavhengig av partipolitikk, og fremje desse meiningane for politikarane og dei som bestemmer.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet
namn rolle kontakt
Arin Eirikssønn leiar arineirikssonn@icloud.com
Vladyslava Storcheus nestleiar
Johanne Klungtveit Næsje medlem
Ilija Opacic medlem
Andreas B. Fattnes medlem
Henriette Ove Nesbø vara
Johanna Solvang vara
Eric Andreas Moe vara
Martine Førre
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 46 88 17 67
Mobil 46 88 17 67