Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Det er ungdommen sjølv som veit korleis det er å vere ung, og kva ungdommen treng. I ungdomsrådet skal ungdommane kunne gi uttrykk for sine meiningar i saker som angår dei uavhengig av partipolitikk, og fremje desse meiningane for politikarane og dei som bestemmer.

Ungdomsrådet 2024-2025

Ungdomsrådet 2024-2025
Namn Rolle
Johanne Klungtveit Næsje leiar
Vladislava Storcheus nestleiar
Johan Kilane Erfjord Medlem
Gaute Gjuvsland Medlem
Liva Solbakken Medlem
Josef Ulset Vara
Norah Gjil Vara
Guro Søraas Vasshus Vara
Magnus Skjefstad
E-post
Telefon 45 25 08 04
Mobil 45 25 08 04