Suldal kommunale næringsfond

Suldal kommunale næringsfond

Fondet skal yta økonomisk stønad til tiltak som kan fremja næringslivet i grendene som er råka av vassdragsreguleringar som følgje av Røldal-Suldal kraft. 

Både enkeltpersonar, foreningar, andelslag, aksjeselskap og offentlege institusjonar kan søkja om tilskot. 

Du kan lesa vedtektene til Suldal kommunale næringsfond her.  (PDF, 124 kB)

Ronny Rugland
Beredskapskoordinator
E-post
Telefon 95 73 16 67