Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Medlemma i råd for menneske med nedsett funksjonsevne vert velt for 4 år i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalet. Rådet arbeider for å styrka menneske med nedsett funksjonevne si deltaking og medverking på alle samfunnsområde. Rådet uttaler seg om og tar initiativ i saker som angår vilkåra til ulike grupper menneske med nedsett funksjonsevne. 

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2019 - 2023
Namn Rolle E-post
Dag Fisketjøn leiar
Wenche Nygård nestleiar Wenche.nygaard@outlook.com
Kristine Langøy Medlem
Eva Songe Paulsen Medlem
Åsmund Bakka medlem aasmund@bakkasag.no>,
Anne Berit Skeie vara
Brita Synnøve Solheim vara
Wenche Guggedal Vårvik vara
Magne Steine vara
Martine Førre
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 46 88 17 67
Mobil 46 88 17 67