LMT-utvalet

LMT-utvalet

LMT-utvalet i Suldal består av 5 medlem. Medlemma og varamedlema blir velt for fire år og blant medlemma i kommunestyret.

LMT-utvalet står for landbruk, miljø og teknisk utval. Utvalet handsamer og avgjer saker som er delegert av kommunestyret, og innstiller i saker som skal til kommunestyret, innan saksfelta bygge-, plan- og miljøsaker.

LMT-utvalet har om lag åtte møte i året, og møta er opne for pressa og publikum.

Her finn du møtetidspunkt, saklister og protokollar for møta i LMT-utvalet.

Medlemma i LMT-utvalet er:

LMT-utvalet 2023 - 2027
Namn Parti E-post
Reidar Sand SV - leiar reidar.sand@suldal.kommune.no
Berit Fyljesvoll Haugsland SP - nestleiar berit.fyljesvoll.haugsland@suldal.kommune.no
Åsmund Bakka Sp asmund.bakka@suldal.kommune.no
Kristine Bøe Berge AP kristine.boe.berge@suldal.kommune.no
Stian Ollila AP stian.ollila@suldal.kommune.no
Martine Førre
Rådgjevar
E-post
Telefon 46 88 17 67
Mobil 46 88 17 67