LMT-utvalet

LMT-utvalet

LMT-utvalet i Suldal består av 5 medlem. Medlemma og varamedlema blir velt for fire år og blant medlemma i kommunestyret.

LMT-utvalet står for landbruk, miljø og teknisk utval. Utvalet handsamer og avgjer saker som er delegert av kommunestyret, og innstiller i saker som skal til kommunestyret, innan saksfelta bygge-, plan- og miljøsaker.

LMT-utvalet har om lag åtte møte i året, og møta er opne for pressa og publikum.

Her finn du møtetidspunkt, saklister og protokollar for møta i LMT-utvalet.

Medlemma i LMT-utvalet er:

LMT- utvalet (utval for landbruk, miljø og teknikk) 2019 - 2023

LMT- utvalet (utval for landbruk, miljø og teknikk) 2019 - 2023
Namn Parti E-post Telefon
Magne Langeland SP - leiar magnelangeland@gmail.com 95021568
Iren Klungtveit Slagstad AP - nestleiar iren@suldalokonomi.no 97043680
Albrigt Stokka SP albristo@online.no 97541680
Bernd Elmies MDG berndelm@gmail.com 91990497
Marita Husevåg Hellesen KRF maritahhellesen@yahoo.no 48605605
Medlemma i LMT - utvalet
Martine Førre
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 46 88 17 67
Mobil 46 88 17 67