Levekårsutvalet

Levekårsutvalet

Levekårsutvalet i Suldal består av 5 medlem. Medlemma og varamedlemma blir velt for fire år og blant medlemma i kommunestyret.

Levekårsutvalet handsamer og avgjer saker som er delegert av kommunestyret, og innstiller i saker som skal til kommunestyret, innan saksfeltet helse og oppvekst.

Levekårsutvalet har om lag åtte møte i året, og møta er opne for pressa og publikum.

 

Neste møter i Levekårsutvalet

 

Medlemmene i Levekårsutvalet

Levekårsutvalet 2023 - 2027
Namn Parti E-post
Lars Arne Bjørkland SP - leiar lars.arne.bjorkland@suldal.kommune.no
Iren Klungtveit Slagstad Ap - nestleiar iren.klungtveit.slagstad@suldal.kommune.no
Øystein Wigestrand SP oystein.wigestrand@suldal.kommune.no
Dag Fisketjøn V dag.fisketjøn@suldal.kommune.no
Randi Laache Kilane KrF randi.kilane@suldal.kommune.no
Marit Bog
E-post
Telefon 45 61 50 33
Mobil 45 61 50 33