Levekårsutvalet

Levekårsutvalet i Suldal består av 5 medlem. Medlemma og varamedlemma blir velt for fire år og blant medlemma i kommunestyret.

Levekårsutvalet handsamer og avgjer saker som er delegert av kommunestyret, og innstiller i saker som skal til kommunestyret, innan saksfeltet helse og oppvekst.

Levekårsutvalet har om lag åtte møte i året, og møta er opne for pressa og publikum.

Her finn du møtetidspunkt, sakliste og protokollar for møta i levekårsutvalet.

Medlemma i Levekårsutvalet er:

Levekårsutvalet 2019 - 2023
Namn Parti E-post Telefon
Magne Steine KRF - leiar magnesteine@gmail.com 97649533
Mads Drange AP - nestleiar madsdrange@hotmail.com 99254543
Astrid Kvæstad SV astrid.kvaestad@gmail.com 41562533
Sanja Roganovic Heggelund H sanjaheggelund@hotmail.com 40603524
Åsmund Bakka SP aasmund@bakkasag.no 950236907