Levekårsutvalet

Levekårsutvalet

Levekårsutvalet i Suldal består av 5 medlem. Medlemma og varamedlemma blir velt for fire år og blant medlemma i kommunestyret.

Levekårsutvalet handsamer og avgjer saker som er delegert av kommunestyret, og innstiller i saker som skal til kommunestyret, innan saksfeltet helse og oppvekst.

Levekårsutvalet har om lag åtte møte i året, og møta er opne for pressa og publikum.

Her finn du møtetidspunkt, sakliste og protokollar for møta i levekårsutvalet.

Medlemma i Levekårsutvalet er:

Levekårsutvalet 2019 - 2023
Namn Parti E-post Telefon
Magne Steine KRF - leiar magnesteine@gmail.com 97649533
Iren Klungtveit Slagstad AP iren@suldalokonomi.no 970 43 680
Reidar Sand SV reidar.sand@haugnett.no 92473026
Sanja Roganovic Heggelund H sanjaheggelund@hotmail.com 40603524
Åsmund Bakka SP - nestleiar aasmund@bakkasag.no 950236907
Marit Bog
Rådgjevar
E-post
Telefon 45 61 50 33
Mobil 45 61 50 33