Kontrollutvalet

Kontrollutvalet

Kontrollutvalet fører tilsyn med den kommunale verksemda på kommunestyret sine vegne. Kontrollutvalet har som hovudføremål å medverke til ei ålmenn tillit i befolkninga, i høve best mogleg løysing av kommunale oppgåver. Vidare at den kommunale oppgåveløysinga er i samsvar med gjeldande lover og forskrifter. 

Her kan du lesa gjeldande reglement for Suldal kontrollutval.  (PDF, 270 kB)

Kontrollutvalet 2023 - 2027
Namn Rolle E-post Telefon
Otto Underbakke H - leiar otto@underbakke.no 911 61 212
Ragnhild Sukka V - nestleiar
Ivar Andrè Naustvik KrF 992 10 191
Astrid Brommeland SP astrid.brommeland@suldal.kommune.no 957 48 637
Arin Eirikssønn AP arin.eirikssonn@suldal.kommune.no 958 93 927
Michael Willig SV - 1.vara
Terje Bjørndal H - 2.vara
Annfrid Halsne SP - 3.vara
Martine Førre
Rådgjevar
E-post
Telefon 46 88 17 67
Mobil 46 88 17 67