Kontrollutvalet

Kontrollutvalet

Kontrollutvalet fører tilsyn med den kommunale verksemda på kommunestyret sine vegne. Kontrollutvalet har som hovudføremål å medverke til ei ålmenn tillit i befolkninga, i høve best mogleg løysing av kommunale oppgåver. Vidare at den kommunale oppgåveløysinga er i samsvar med gjeldande lover og forskrifter. 

Her kan du lesa gjeldande reglement for Suldal kontrollutval.  (PDF, 270 kB)

Kontrollutvalet 2019 - 2023
Namn Rolle E-post Telefon
Tormod Skeie leiar - SV 98416432
Henrik Halsne nestleiar - AP 90721963
Per Gudmund Øxstra medlem - SP okstra@hotmail.com 95946553
Ragnhild Sukka medlem - V
Eldbjørg Sivertsen medlem
Dag Fisketjøn vara - V
Janneke Winjgergangs vara - MDG
Martine Førre
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 46 88 17 67
Mobil 46 88 17 67