Saksliste og referat

Saksliste og referat

Saksliste og referat til dei ulike grendeutvala finn du ved å nytte knappane under

Øvre Suldal grendeutval

Vinjar grendeutval

Sand grendeutval

Jelsa grendeutval

Erfjord grendeutval

Ropeidhalvøya grendeutval

Hylsfjorden grendeutval