Innbyggarinvolvering

Innbyggarinvolvering

Eit mål med grendautvala er at du som innbyggar i Suldal kan bli involvert i dei sakene som angår deg. Me har eit mål om å i endå større grad motivera deg til medverking og at du skal få kjenna på eit lokalt engasjement til heimstaden og kommunen din. 

Dette er eit arbeid grendautvala og kommuneadministrasjonen jobbar med. Vil du hjelpa oss på å bli betre? Korleis ønskjer du som innbyggar å bli involvert av ditt lokale grendeutval? 

Send oss innspel ved bruk av dette skjemaet.

Merk kontaktskjema "innbyggarinvolvering".

Turid Vaage
Leder
E-post
Telefon 41 42 40 85
Mobil 41 42 40 85