Oversikt grendeutval

Oversikt grendeutval

Grendeutval - nærdemokrati i praksis!

Det er sju grendeutval i Suldal kommune, eit i kvar grend.

Grendeutvala skal arbeida for auka engasjement i krinsen, og for å fremja krinsen sine interesser gjennom samarbeid innan krinsen og med andre offentlege og private organ.

 

Sand grendeutval 2024 - 2027

Sand Grendeutval 2024 - 2027

Sand Grendeutval 2024 - 2027
Namn rolle
Hege Hotvedt medlem
Dagfinn Helland medlem
Inger Johanne Vasshus medlem
Kristian Smaamo medlem
Harald Bjarne Hellesen politisk representant

 

Erfjord grendeutval 2024 - 2027

Erfjord grendeutval 2024 - 2027

Erfjord grendeutval 2024 - 2027
Namn rolle
Birgitte Vaage medlem
Hanne Slåen medlem
Nils Erfjord medlem
Bjarte Steindal medlem
Randi Laache Kilane politisk representant
Frank Hondsmerk vara
Gerd Kolstø vara

 

Jelsa grendeutval 2024 - 2027

Jelsa Grendeutval 2024 - 2027

Jelsa Grendeutval 2024 - 2027
Namn rolle
Siv Hodne medlem
Laila Øxtra medlem
Simen Bie Malde medlem
torstein Tveitarå medlem
Berit Fyljesvoll Haugsland politisk representant
Jakob Lund vara

 

Hylsfjorden grendeutval 2024 - 2027

Hylsfjorden grendeutval 2024 - 2027

Hylsfjorden grendeutval 2024 - 2027
Namn rolle
Geir Ove Løland medlem
Johannes Fattnes medlem
Bente Gudmestad Løland medlem
Odd Eirik Nordmark medlem
Øyvind Tveitane Lovra politisk representant
Nina Øverland Vikseså vara
Lars Kristian Drarvik vara
Kristine Løland vara

 

Ropeidhalvøya grendeutval 2024 - 2027

Ropeidhalvøya grendeutval 2024 - 2027

Ropeidhalvøya grendeutval 2024 - 2027
Namn rolle
Ellen Iversen medlem
Øyvind Hebnes medlem
Leif Arne Øvrebø medlem
Kristina Sildelid medlem
Lars Arne Bjørkland politisk representant
Siv Kristin Holmen vara
Atle tveita vara

 

Øvre Suldal grendeutval 2024 - 2027

Øvre Suldal grendeutval 2024 2027

Øvre Suldal grendeutval 2024 2027
Namn rolle
Tor Inge Havrevoll medlem
Ingeborg Kårstad medlem
Mark Laurentson medlem
Eirik Moe medlem
Kristine Bøe Berge politisk representant

 

Vinjar grendeutval 2024 - 2027

Vinjar grendeutval 2024 - 2027

Vinjar grendeutval 2024 - 2027
Namn
Sigmund Vårvik
Lise Renate Tistel
Anne Flaaten
Svein Øystein Berge
Dag Fisketjøn
Klara Nerheim

 

Martine Førre
Rådgjevar
E-post
Telefon 46 88 17 67
Mobil 46 88 17 67