Formannskapet

Formannskapet

Formannskapet i Suldal består av 7 medlem. Medlemma og varamedlemma blir velt for fire år og blant medlemma i kommunestyret.

Formannskapet handsamer og avgjer saker som er delegert av kommunestyret, og innstiller i saker som skal til kommunestyret.

Formannskapet har møte 8 gonger i året, og møta er opne for presse og publikum.

 

Formannskap 2019 - 2023
Namn Parti E-post Telefon
Gerd Helen Bø SP - ordførar gerd.helen.bo@suldal.kommune.no 414 73 037
Øyvind Lovra Tveitane SP - varaordførar oyvind.lovra.tveitane@suldal.kommune.no 918 15 489
Kari Vaage Gjuvsland AP kari.vaage.gjuvsland@suldal.kommune.no 977 57 849
Åshild Vetrhus SP aashild_vetrhus@hotmail.com 975 03 463
Torbjørn Indrebø KrF tor.indre@haugnett.no 928 48 658
Sverre Underbakke H sverre@underbakke.as 900 65 410
Nils Bjarne Vold V nils@vikane.no 979 57 571
Martine Førre
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 46 88 17 67
Mobil 46 88 17 67