Formannskapet

Formannskapet

Formannskapet i Suldal består av 7 medlem. Medlemma og varamedlemma blir velt for fire år og blant medlemma i kommunestyret.

Formannskapet handsamer og avgjer saker som er delegert av kommunestyret, og innstiller i saker som skal til kommunestyret.

Formannskapet har møte 8 gonger i året, og møta er opne for presse og publikum.

Formannskapet 2023 - 2027
Namn Parti E-post
Mads Drange AP - ordførar mads.drange@suldal.kommune.no
Torbjørn Indrebø KrF - varaordførar torbjorn.indrebo@suldal.kommune.no
Kari Vaage Gjuvsland AP kari.vaage.gjuvsland@suldal.kommune.no
Øyvind Tveitane Lovra SP oyvindlovra.tveitane@suldal.kommune.no
Åshild Vetrhus SP ashild.vetrhus@suldal.kommune.no
Sverre Underbakke H sverre.underbakke@suldal.kommune.no
Olav Lindseth V olav.lindseth@suldal.kommune.no
Martine Førre
Rådgjevar
E-post
Telefon 46 88 17 67
Mobil 46 88 17 67