Formannskapet

Formannskapet

Formannskapet i Suldal består av 7 medlem. Medlemma og varamedlemma blir velt for fire år og blant medlemma i kommunestyret.

Formannskapet handsamer og avgjer saker som er delegert av kommunestyret, og innstiller i saker som skal til kommunestyret.

Formannskapet har møte 8 gonger i året, og møta er opne for presse og publikum.

 

Neste møter i Formannskapet

 

Medlemmer i Formannskapet

Martine Førre
E-post
Telefon 46 88 17 67
Mobil 46 88 17 67