Eldrerådet

Eldrerådet

 Eldrerådet er eit lovpålagt  rådgjevande organ for kommunen. Medlemma i eldrerådet vert velt for 4 år i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalet. Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.

Eldrerådet 2024 - 2027

Eldrerådet 2024 - 2027
Namn Rolle E-post
Randi Nystad leiar randi.nystad@suldal.kommune.no
Årne Torbjørn Erøy nestleiar arne.eroy@suldal.kommune.no
Signy Johanna Nærheim medlem signy.naerheim@suldal.kommune.no
Frank Arild Sagsveen medlem frank.arild.sagsveen@suldal.kommune.no
Iren Klungtveit Slagstad politisk representant iren.klungtveit.slagstad@suldal.kommune.no
Anne Hiim vara anne.olaug.hiim@suldal.kommune.no
Øystein Wigestrand vara (politisk) oystein.wigestrand@suldal.kommune.no
Martine Førre
E-post
Telefon 46 88 17 67
Mobil 46 88 17 67