Eldrerådet

Eldrerådet

Medlemma i eldrerådet vert velt for 4 år i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalet. Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.

Eldrerådet 2019 - 2023

Eldrerådet 2019 - 2023
Namn Rolle
Randi Else Ur leiar
John Aarhus medlem
Nils Torsteinbø medlem
Tore Thorsen medlem
Sanja Roganovic Heggelund medlem
Signy Nærheim vara
Astrid Kvæstad vara
Martine Førre
Rådgjevar
E-post
Telefon 46 88 17 67
Mobil 46 88 17 67