Strategisk leiargruppe og administrasjon

Strategisk leiargruppe

Kommunedirektøren si strategiske leiargruppe består av :

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Sentral stab

I staben er det rådgjevarar innafor oppvekst, helse og velferd, folkehelse, kriminalitetsforebygging og planarbeid, samt utbygging og eigedomsforvaltning, til saman mellom 5 og 6 årsverk.

Kommunekassen

Kommunekassen førar kommunen sin rekneskap og er dessutan kommunen si IT-avdeling. 
Kommunekasserar er Arnfinn Gundersen.

Organisasjon og innbyggarkontakt

Organisasjon og innbyggarkontakt driftar felles postmottak for kommunen, arkiv, sentralbord og kommunen si nettside. Organisasjon og innbyggarkontakt støttar alle einingane i kommunen merkantilt. Organisasjon og innbyggarkontakt inkluderar òg politisk sekretariat, sekretariat for ordføraren, kommunestyret og dei politiske utvala. Drift av kommunehuset og sakshandsaming av sals- og skjenkeløyver finn ein òg her.

Leiar for Organisasjon og innbyggarkontakt er Turid Vaage.

Organisasjon og innbyggarkontakt representerer òg kommunen som arbeidsgjevar. Blant arbeidsoppgåvene er tilsettingar, arbeidsmiljø og HMS samt samarbeid med tillitsvalte og verneombod.

Organisasjonskart (PDF, 107 kB)

Øyvind Stueland
E-post
Telefon +47 91 38 14 07
Grethe Jæger Anglevik
Kommunalsjef helse
E-post
Telefon +47 97 97 16 00
Torbjørn Guggedal
Kommunalsjef
E-post
Telefon +47 40 40 63 12
Karin Dokken Austvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon +47 95 72 61 14
Øyvind Stueland
E-post
Telefon +47 91 38 14 07