Strategisk leiargruppe og administrasjon

Strategisk leiargruppe

Kommunedirektøren si strategiske leiargruppe består av :

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

Sentral stab

I staben er det rådgjevarar innafor oppvekst, helse og velferd, folkehelse, kriminalitetsforebygging og planarbeid, samt utbygging og eigedomsforvaltning, til saman mellom 5 og 6 årsverk.

Kommunekassen

Kommunekassen førar kommunen sin rekneskap og er dessutan kommunen si IT-avdeling. 
Kommunekasserar er Arnfinn Gundersen.

Organisasjon og innbyggarkontakt

Organisasjon og innbyggarkontakt driftar felles postmottak for kommunen, arkiv, sentralbord og kommunen si nettside. Organisjasjon og innbyggarkontakt støttar alle einingane i kommunen merkantilt. Organisjasjon og innbyggarkontakt inkluderar òg politisk sekretariat, sekretariat for ordføraren, kommunestyret og dei politiske utvala. Drift av kommunehuset og sakshandsaming av sals- og skjenkeløyver finn ein òg her.

Leiar for Organisjasjon og innbyggarkontakt er Turid Vaage.

Organisjasjon og innbyggarkontakt representerer òg kommunen som arbeidsgjevar. Blant arbeidsoppgåvene er tilsettingar, arbeidsmiljø og HMS samt samarbeid med tillitsvalte og verneombod.

Organisasjonskart (PDF, 107 kB)

 

 

 

    

 

Øyvind Stueland
E-post
Telefon 913 81 407
Mobil 913 81 407
Grethe Jæger Anglevik
Kommunalsjef - Helse
E-post
Telefon 52 79 22 72
Mobil 979 71 600
Torbjørn Guggedal
Kommunalsjef
E-post
Mobil 404 06 312