Strategisk leiargruppe og administrasjon

Strategisk leiargruppe og administrasjon

Strategisk leiargruppe

Kommunedirektøren si strategiske leiargruppe består av :

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Svein Carlos Nilsen Gjil - Klikk for stort bilete

Sentral stab

I staben er det rådgjevarar innafor oppvekst, helse og velferd, folkehelse, kriminalitetsforebygging og planarbeid, samt utbygging og eigedomsforvaltning, til saman mellom 5 og 6 årsverk.

Kommunekassen

Kommunekassen førar kommunen sin rekneskap.
Kommunekasserar er Arnfinn Gundersen.

Organisasjon og innbyggarkontakt

Organisasjon og innbyggarkontakt driftar felles postmottak for kommunen, arkiv, sentralbord og kommunen si nettside. Organisasjon og innbyggarkontakt støttar alle einingane i kommunen merkantilt. Organisasjon og innbyggarkontakt inkluderar òg politisk sekretariat, sekretariat for ordføraren, kommunestyret og dei politiske utvala. Drift av kommunehuset og sakshandsaming av sals- og skjenkeløyver finn ein òg her.

Leiar for Organisasjon og innbyggarkontakt er Turid Vaage.

Organisasjon og innbyggarkontakt representerer òg kommunen som arbeidsgjevar. Blant arbeidsoppgåvene er tilsettingar, arbeidsmiljø og HMS samt samarbeid med tillitsvalte og verneombod.

Organisasjonskart (PDF, 2 MB)

Karin Dokken Austvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 95 72 61 14
Mobil 95 72 61 14
Torbjørn Guggedal
Kommunalsjef økonomi og organisasjon
E-post
Telefon 40 40 63 12
Mobil 40 40 63 12
Grethe Jæger Anglevik
Kommunalsjef helse
E-post
Telefon 97 97 16 00
Øyvind Stueland
Kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling
E-post
Telefon 91 38 14 07
Mobil 91 38 14 07
Svein Carlos Nilsen Gjil
Kommunalsjef oppvekst
E-post
Telefon 99 07 88 63
Mobil 99 07 88 63