Ordførar

Gerd Helen Bø (SP) er ordførar i Suldal kommune i perioden 2019- 2023. Ordføraren leiar kommunestyret sine møte og er kommunen sin rettslege representant. Ho er også kommunen sin fremste folkevalde representant og kommunen sitt ansikt utad.

Open dag

Kvar måndag er open dag hos ordføraren. Då kan du ta opp saker og stille spørsmål direkte på telefon eller ved å stikka innom kontoret. Avtal gjerne besøk på førehand. Ordføraren har kontor i første høgda på kommunehuset.

Varaordførar

Øyvind Lovra Tveitane (SP) er varaordførar.
Du kan nå Øyvind på tlf. 918 15 489 og e-post.

Ordførarens kalender veke 5

Ordførarens kalender veke 5
Dag Program Stad
Måndag Landbruksmøte Ølen
Tysdag Møte Suldal Vekst
Formøte før møte med Rogalandsbenken
Møte med Rogalandsbenken Teams
Onsdag Ordførerforum Rogaland Teams
NSM Nasjonal sikkerhetsmyndighet - om trussel og risiko bilete
Internt møte
Torsdag Kontordag
Programkomiteen i Suldal SP Teams
Fredag Ekstraordinær generalforsamling Suldal Vekst
SP møte med næringslivet
Gerd Helen Bø
Ordførar
E-post
Telefon +47 52 79 22 01

Kart