Ordførar

Gerd Helen Bø (SP) er ordførar i Suldal kommune i perioden 2019- 2023. Ordføraren leiar kommunestyret sine møte og er kommunen sin rettslege representant. Ho er også kommunen sin fremste folkevalde representant og kommunen sitt ansikt utad.

Open dag

Kvar måndag er open dag hos ordføraren. Då kan du ta opp saker og stille spørsmål direkte på telefon eller ved å stikka innom kontoret. Avtal gjerne besøk på førehand. Ordføraren har kontor i første høgda på kommunehuset.

Varaordførar

Øyvind Lovra Tveitane (SP) er varaordførar.
Du kan nå Øyvind på tlf. 918 15 489 og e-post.

Ordførarens kalender veke 40

Ordførarens kalender veke 40
Dag Program Stad
Måndag Møte kommunedirektør
Møte med Haugaland kraft, status fiber m.m. Formannskapssalen
Synfaring kommuneplanen Båttur
Ekstra eigarmøte Haugaland Kraft Teams
Orientering domstolsreform Teams
Temamøte om skatteendringane Teams
Tysdag Heimekontor
Statens Vegvesen Teams
Onsdag Ordførarforum Rogaland Teams
Besøk alternativ opplæringsarena Lunde
Torsdag Førebu besøk/synfaring fylkesval Formannskapssalen
KS møte om statsbudsjettet
Informasjonsmøte om busetting av flyktningar på Suldalsosen Suldal samfunnshus
Møte i Vinjar grendeutval
Fredag Gjennomgang statsbudsjettet, naturressurskommunane
Forhandlingsmøte HBR Ølen
Møte WWJ Jelsa

 

Gerd Helen Bø
Ordførar
E-post
Telefon 52 79 22 01
Mobil 414 73 037

Kart