Ordførar

Ordførar

Mads Drange (AP) er ordførar i Suldal kommune i perioden 2023- 2027. Ordføraren leiar kommunestyret sine møte og er kommunen sin rettslege representant. Han er også kommunen sin fremste folkevalde representant og kommunen sitt ansikt utad.

Kontakta Mads?

Du kan du ta opp saker og stille spørsmål direkte på epost eller telefon. Ordføraren har kontor i første høgda på kommunehuset. Avtal gjerne besøk på førehand for å unngå bomtur, ordførarar er ofte i møte.

Mads når du på epost,  og på telefon 992 54 543

Varaordførar

Torbjørn Indrebø (KrF) er varaordførar.
Du kan kontakta Torbjørn på  e-post.

Artikkelliste

Kart