Ordførar

Gerd Helen Bø (SP) er ordførar i Suldal kommune i perioden 2019- 2023. Ordføraren leiar kommunestyret sine møte og er kommunen sin rettslege representant. Ho er også kommunen sin fremste folkevalde representant og kommunen sitt ansikt utad.

Open dag

Kvar måndag er open dag hos ordføraren. Då kan du ta opp saker og stille spørsmål direkte på telefon eller ved å stikka innom kontoret. Avtal gjerne besøk på førehand. Ordføraren har kontor i første høgda på kommunehuset.

Varaordførar

Øyvind Lovra Tveitane (SP) er varaordførar.
Du kan nå Øyvind på tlf. 918 15 489 og e-post.

Ordførarens kalender veke 21

Ordførarens kalender veke 21
Dag Program Stad
Måndag Oppstartsmøte med NVE om revisjon Røldal Suldal Kraft Oslo
Tysdag Kommuneøkonomidag Stavanger
Informasjonsmøte i høve busetting av flyktningar på Jelsa Jelsa Hotell
Onsdag Lyntogforum i Rogaland Teams
Fredag Kontordag
Laurdag Borgarleg vigsel

 

Gerd Helen Bø
Ordførar
E-post
Telefon 52 79 22 01
Mobil 414 73 037

Kart