Ordførar

Ordførar

Gerd Helen Bø (SP) er ordførar i Suldal kommune i perioden 2019- 2023. Ordføraren leiar kommunestyret sine møte og er kommunen sin rettslege representant. Ho er også kommunen sin fremste folkevalde representant og kommunen sitt ansikt utad.

Open dag

Kvar måndag er open dag hos ordføraren. Då kan du ta opp saker og stille spørsmål direkte på telefon eller ved å stikka innom kontoret. Avtal gjerne besøk på førehand. Ordføraren har kontor i første høgda på kommunehuset.

Varaordførar

Øyvind Lovra Tveitane (SP) er varaordførar.
Du kan nå Øyvind på tlf. 918 15 489 og e-post.

Ordførarens kalender veke 17

Ordførarens kalender veke 17
Dag Program Stad
Måndag Møte Sand skule
Møte med ordførar og kommunedirektør
Representantskap Haugaland kontrollutvalssekretteriat IKS Tysvær
Medlemsmøte SP
Tysdag Morgonmøte ordførarar Teams
Møte SP
Kontordag
Onsdag Heimekontor
Torsdag Møte Formannskapet Nesflaten
Fredag Møte Formannskapet Nesflaten
Møte ADMU Nesflaten
Møte valutvalet Nesflaten
Gerd Helen Bø
Ordførar
E-post
Telefon 52 79 22 01
Mobil 41 47 30 37

Kart