Ordførar

Gerd Helen Bø (SP) er ordførar i Suldal kommune i perioden 2019- 2023

Ordføraren leiar kommunestyret sine møte og er kommunen sin rettslege representant. Ho er også kommunen sin fremste folkevalde representant og kommunen sitt ansikt utad.

Open dag

Kvar måndag er open dag hos ordføraren. Då kan du ta opp saker og stille spørsmål direkte på telefon eller ved å stikka innom kontoret. Avtal gjerne besøk på førehand. Ordføraren har kontor i første høgda på kommunehuset.

Varaordførar

Øyvind Lovra Tveitane (SP) er varaordførar.
Du kan nå Øyvind på tlf. 918 15 489 og e-post.

 

Ordførarens kalender veke 43

Ordførarens kalender veke 43
Dag Program Stad
Måndag Open dag
Møte med ordførar om kommunedirektør
Møte Wind Worsk Jelsa
Tysdag Teamsmøte ordførarane på Haugalandet
Internt møte
Lokal mat og reiseliv i Suldal Træ Gården
Onsdag Lyntogforum i Rogaland Teams møte
Møte i arbeidsutvalet for verneområdstyret Teams møte
Innspelsmøte til kommuneplanen Sand
Torsdag Signering partnerskapsavtale Topp Volley Norge Sand
Møte skogbruket-veg
Møte med Hylsfjorden grendeutval Vanvik
Innspelsmøte til kommuneplanen Hylsfjorden
Fredag Møte regionrådet Haugalandet
Møte kommunedirektørane - ordførarane, KS Teams møte
Dialogmøte mellom ordførarane og statsforvaltaren Teams møte
Møte med WWJ på Berakvam
Gerd Helen Bø
Ordførar
E-post
Telefon 52 79 22 01
Mobil 414 73 037

Kart