Gi oss innspel

Gi oss innspel

Har du informasjon du meiner kan vera nyttig for oss i klima- og miljøarbeidet? Har du innspel om gode klima- og miljøtiltak? 

Utfordringane me står i må me løysa saman. Me vil gjerna høyra frå deg. 

Send oss innspel under. Me anbefaler at du oppgir e-postadresse slik at me kan halda deg oppdatert på korleis innspelet ditt blir behandla. Me minner om at alle innspel vil bli synlege på postlistene til Suldal kommune.