Renovasjongebyr

Renovasjongebyr

Alle prisar er inkludert mva.

For meir informasjon om prisar kan du følgje denne lenka til IVAR - renovasjon Ryfylke sin nettside. 

Renovasjonsgebyr
Varenummer Renovasjonsgebyr for Gebyr
*01 Standard Ordning (140 l restavfall) 5 681
*02 Stor Ordning (240 l restavfall) 6 727
*03 Heimekompostering med standard (140 l restavfall) 4 545
*04 Heimekompostering Stor (240 l restavfall) 5 381
*05 Hytterenovasjon med dunk (140 l restavfall) 5 681
*06 Hytterenovasjon 2 840
*07 Hytterenovasjon vinterstengt veg 1 972
*08 Gebyr bytte av renovasjonsdunk 300