Renovasjongebyr

Renovasjongebyr

Alle prisar er inkludert mva.

For meir informasjon om prisar kan du følgje denne lenka til IVAR - renovasjon Ryfylke sin nettside. 

Renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr for Gebyr
Standard Ordning (140 l restavfall) 6 249
Stor Ordning (240 l restavfall) 7 248
Heimekompostering med standard (140 l restavfall) 4 999
Heimekompostering Stor (240 l restavfall) 5 799
Hytterenovasjon 3125
Hytterenovasjon vinterstengt veg 2169
Gebyr bytte av renovasjonsdunk 300