Husleigesatsar

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Husleigesatsar

Husleigesatsar for kommunale bustader

  • Husleiga kan endrast ei gong i året lik endringa i konsumprisindeksen, jf. Husleigelova § 4-2.
  • Når leigeforholdet har vart i 2 og eit halvt år, så kan leigeprisen endrast til gjengs leige, jf. Husleigelova § 4-3.  

Husleigesatsar omsorgsbustader og verna bustader

  • Husleigeforholdet skal vere i samsvar med husleigelova.
  • Leige vert fastsett for kvar bustad (k.sak 80/02).
  • Leigeforhold til ovannemnde føremål er ikkje tidsavgrensa.