Tobakk, sals- og skjenkeløyve

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Tobakk, sals- og skjenkeløyve

Faste sals- og skjenkeløyve

Gebyr for faste sals‐ og skjenkeløyve vert endra  i samsvar med satsane i § 6‐2 i forskrift om omsetning av alkoholhaldig drikk mv. For 2022 var satsane sett til minimum kr 1 760 kr for salsløyve og kr 5 500 kr for skjenkeløyve.

Ambulerande og løyve for einskild høve

For ambulerande løyve er gebyr sett til 400 kr, jf  § 6 – 2 i forskrift om omsetning av alkoholhaldig drikk mv.

For løyve til einskild høve er gebyr for arrangement differensierte.

For arrangement der det er venta inntil 200 gjester: 1000 kr

For arrangement der det er venta over 200 gjester: 2000 kr

Tilsyn tobakk

Tilsynsavgift for tobakk vert endra i samsvar med satsane i § 24 i tobakksalsforskrifta. For 2022 var satsane sett til kr 4 860 kr for fast sal og kr 1 300 kr for midlertidig sal.

Gebyr for kunnskapsprøve

Gebyr for kunnskapsprøve kr 400,-.